Skip to main content

Mitä mieltä te olette työnantajaesittelyistä?

3.4.2020 12:46

Mitä mieltä te olette työnantajaesittelyistä?

Teimme loppuvuodesta kyselyn teille Kuntarekry.fi –sivuston vierailijoille ja ajattelimme jakaa kyselyn tuloksia myös teille. Tämän artikkelin tarkoitus on pureutua vastauksiinne työnantajien esittelysivuista.

Kiinnostaako työnhakijaa työantajaesittely?

Kyllä kiinnostaa. Vastauksista käy selkeästi ilmi, että työnhakijat ovat kiinnostuneita saamaan tietoa organisaatioistaan jo ennen hakemista. Etenkin avoimista vastauksista on tullut paljon positiivisia kommentteja työnantajaesittelyistä ja niiden tärkeydestä nykypäivänä. Työantajaesittelyt onkin luotu Kuntarekryyn, jotta kuntatyönantajat voivat kertoa itsestään millaista kyseisessä organisaatiossa on olla töissä. Monet vastaajat toivovatkin, että työnantajaesittelyihin panostettaisiin ja niissä tuotaisiin esiin organisaatiota työpaikkana. Videot olivat myös erittäin tykättyjä esittelyissä.

Mitä toivottiin lisää?

Työnantajaesittelyissä toivottiin vielä enemmän esiin työnantajan arkea ja millaista työnantajalla on olla töissä. Osaa työnantajaesittelyistä pidettiin hieman kaunistelevina ja latteina, mutta pääosin niiden katsottiin olevan hyvä asia. Toiveena oli esimerkiksi tietoa, millaisia ihmisiä paikassa työskentelee, millainen on organisaation kulttuuri sekä arvot.

Teiltä saamamme palautteen avulla välitämme tätä tietoa eteenpäin myös työnantajille. Palautteiden avulla pyrimme siihen, että he voivat omien mahdollisuuksiensa mukaan kehittää sisältöään työnantajaesittelyissään sekä tuomaan paremmin esille omaa organisaatiotaan työnantajana.

Tutustu työnantajiin

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista