Skip to main content

Kuntatyö: totta vai tarua?

4.6.2020 12:50

Kuntatyö: totta vai tarua?

Kunta-alan työpaikkoihin liittyy paljon myyttejä. Kunnissa tienaa huonosti. Kunnissa työskentelee harmaapukuisia miehiä. Kunnassa urakehitys tyssää alkuunsa. Totuus on kuitenkin toisenlainen.

Kunta-alalla tienaa ihan mukavasti, nauttii monista eduista ja viihtyy niin hyvin, että suosittelee työpaikkaansa myös kavereilleen. Lue myytit kunta-alasta ja veikkaa ovatko ne totta vai tarua. Voit yllättyä.

Kunta-alalla tienaa huonosti.

Tarua. Kunta-alan keskimääräinen kokonaisansio oli vuonna 2018 3215 euroa kuukaudessa. Palkkataso on kilpailukykyinen yksityiseen sektoriin verrattuna. Useat kunnat myös palkitsevat työsuorituksista erilaisin kannustein. Kunnissa suurimmat palkat ovat kunnanjohtajilla, mutta haitari on suuri: lähes 15 000 eurosta 6 000 euroon kuukaudessa. Suurimpien kaupunkien johtajat ansaitsevat enemmän kuin pääministeri.

Työkokemuksen perusteella maksetaan kokemuslisää, joka on viiden palvelusvuoden jälkeen 3 % ja kymmenen jälkeen 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta.Myös tulospalkkio on mahdollinen kuntatyössä. Vuonna 2017 sen sai 9,5 % kuntatyönantajien henkilöstöstä ja se oli keskimäärin 608 euroa.

Kunta-alalla on työsuhde-etuja.

Totta. Ajan tasalla oleva palkkausjärjestelmä ja etuudet, kuten esimerkiksi lakisääteistä pidempi vuosiloma.

Kuntatyöntekijät ovat keski-ikiän ylittäneitä harmaapukuisia miehiä.

Tarua. Kunta-alalla työskentelee kaikenikäisiä naisia ja miehiä. Vuonna 2018 kunta-alalla työskentelevän henkilöstön keski-ikä on noin 45 vuotta. Jopa 80% henkilöstöstä on naisia.

Kunta mahdollistaa vakaan työuran.

Totta. Yksi kuntien vahvuuksista on hyvä palvelussuhdeturva.

Kunta-ala tarjoaa vain määräaikaisia työsuhteita.

Tarua. Kunta-alan henkilöstöstä valtaosa työskentelee toistaiseksi voimassa olevassa eli vakinaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisessa työsuhteessa työskenteli vuonna 2018 noin 21,7 %.

Kunta-ala tarjoaa mahdollisuuksia korkeakoulutetuille.

Totta. Kunnissa ja kaupungeissa työskentelevistä viidesosa on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Kunta-alalle tosin voi opiskella myös ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa tai esimerkiksi oppisopimuksella. Kuntien tehtävissä on yli 7000 eri ammattinimikettä, joten tarjolla on hyvin erilaisia koulutuksia vaativia tehtäviä.

Kunta-ala tarjoaa työtä, jolla on merkitystä.

Totta. Kunta-alan ammateissa voi työskennellä mm. terveyspalveluissa, lasten päivähoidossa, vanhustenhuollossa, opetustehtävissä tai kulttuuri- ja liikuntapalveluissa. Voit olla mukana myös turvaamassa kuntalaisille veden ja energian saantia tai huolehtimassa viihtyisästä ja toimivasta elinympäristöstä. Merkitystä ei tarvitse kaukaa hakea.

Kunta-alan työntekijät ovat tyytymättömiä työhönsä.

Tarua. Kolme neljästä kuntatyöntekijästä suosittelee työnantajaansa muillekin.

Kunnassa on vaikea edetä uralla.

Tarua. Kunta-ala tarjoaa mahdollisuuden rakentaa oman näköinen urapolku yhden työnantajan palveluksessa. Mahdollisuudet tehtävänkiertoon ovat hyvät, sillä työpaikan vaihtaminen kunnasta toiseen tai työtehtävästä toiseen on joustavaa. Tällaisessa tilanteessa työntekijä säilyttää esimerkiksi saavutetut vuosilomaoikeutensa tehtyjen työvuosien osalta.

Kunnissa ei panosteta työviihtyvyyteen.

Tarua. Useissa kunnissa työajat joustavat, johtamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja kouluttautumiseen kannustetaan.

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista