Skip to main content

Työharjoittelu kunta-alalla

26.11.2019 14:14

Työharjoittelu kunta-alalla

Opiskeletko yliopistolla ja etsit työharjoittelupaikkaa? Meillä on sinulle vinkki, käännä katseesi kuntiin ja Kuntarekryyn ja siellä avoinna oleviin harjoittelupaikkoihin.

Työharjoittelu kannattaa aina

Työharjoittelupaikkojen löytäminen saattaa olla haastavaa erityisesti aloilla, joiden tutkintoon ei sisälly pakollista työharjoittelua tai työelämään tutustumisjaksoa. Koulu ei tarjoa valmista työelämän yhteistyökumppania, jolloin oma aktiivisuus työharjoittelupaikan etsimisessä korostuu entisestään. Työharjoittelu kuitenkin kannattaa aina, oli se sitten pakollista tai vapaaehtoista. Työharjoittelu saattaa monesti olla ratkaiseva väylä työelämään. Työharjoittelussa

  • pääsee soveltamaan opittuja teorioita käytännössä
  • oppii työelämän pelisääntöjä
  • tutustuu uusiin ihmisiin
  • voi laajentaa verkostoja

Toisin sanoen työharjoittelu kasvattaa opiskelujen jälkeistä työllistymismahdollisuutta ja henkistä pääomaa. Ja mikä parasta, työharjoittelu saattaa johtaa valmistumisen jälkeen vakituiseen työpaikkaan työharjoitteluorganisaatiossa.

Työharjoittelu kunta-alalla

Kunta-alalla voi suorittaa työharjoittelua monipuolisissa tehtävissä, jotka liittyvät esimerkiksi hallintoon, henkilöstöhallintoon ja henkilöstön kehittämiseen, viestintään ja markkinointiin. Toimialoja ovat hallinto- ja toimistotyö, opetus- ja kulttuuriala, sosiaaliala, tekninen ala ja terveydenhuoltoala. Kuntien ja kaupunkien lisäksi kunta-alalla voi suorittaa työharjoitteluja sairaanhoitopiireissä ja kuntaomisteisissa organisaatioissa.

Työharjoittelupaikat Kuntarekryssä

Kunta-alan harjoittelupaikkoja julkaistaan mm. Kuntarekryssä. Harjoittelupaikkoja kannattaa kysyä myös suoraan organisaatiosta eli esimerkiksi opiskelupaikkakunnan kaupungista tai kunnasta. Tiedustelut kannattaa kohdentaa sille toimialalle tai yksikölle, jossa haluaisi työharjoittelun suorittaa. Suurimmissa kaupungeissa työharjoittelupaikat saatetaan organisoida myös keskitetysti esimerkiksi rekrytointiyksikön kautta. Jos oikeaa kanavaa ei tahdo löytyä, kannattaa kysyä apua vaikkapa organisaation henkilöstöasioista vastaavalta. Oma-aloitteisuus ja aktiivinen työnhaku palkitaan parhaimmassa tapauksessa työharjoittelupaikalla!

Jutun kuva on otettu VTM 19 eli valtiotieteilijöiden työelämämessuilla Helsingin yliopistolla.

Katso tästä kuntarekryssä avoimena olevat harjoittelupaikat

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista