Skip to main content

Vastuullista kesäduunia alle 18-vuotiaille

4.10.2019 13:33

Vastuullista kesäduunia alle 18-vuotiaille

Kuntarekry oli mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jonka organisoi Oikotie Työpaikat.

Kampanja haastaa työnantajat tarjoamaan 14–29-vuotiaille nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja. Tavoitteena on, että nuori saa hyvän ensikosketuksen työelämään ja työnantaja pääsee rakentamaan itsestään positiivista mielikuvaa. Näistä rakentuu pitkällä tähtäimellä hyvä työelämä.

Alle 18-vuotiaiden ansioitunein työnantaja on Helsingin kaupunki

Vastuullinen kesäduuni -kampanjan päätösseminaarissa tällä viikolla jaettiin palkintoja eri kategorioissa ansiokkaasti toimineille. Yksi kategorioista oli esimerkillisesti alle 18-vuotiaita työllistänyt organisaatio tai yritys. Kuntarekry sai kunnian valita voittajan, joka oli Helsingin kaupunki.

Jo yli 10 vuotta Helsingin kaupunki on työllistänyt alle 18-vuotiaita kesätyöntekijöitä. Paitsi kesätyökokemuksen kaupunki on halunnut tarjota nuorille mahdollisuuden tutustua tapoihin, joilla se palvelee asukkaitaan. Tänä vuonna kaupunki satsasi lisäksi 100.000 euroa vaikeasti työllistettävien nuorien palkkaamiseen. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa oli yli 30 nuorta, joiden työtehtävät ja työsuhteen kesto räätälöitiin nuoren voimien, osaamisen ja omaan elämäntilanteeseen sopivaksi.

- Kun kuulin voitosta, ihan ensiksi en oikein uskonut sitä todeksi. Olemme niin iso työnantaja ja yleensä yksityinen sektori voittaa tämänkaltaiset kilpailut, totesi työvoimasuunnittelja Tiina Luoma Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta.

- Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala työllisti 350 ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala n. 200 alle 18-vuotiasta. Yhteensä Helsingin kaupunki työllisti n. 1000 16–17-vuotiasta kesätyöntekijää eri toimialoille. Eniten tehtäviä oli tarjolla hoitoavustajille, leikkipuistoavustajille ja puistotyöntekijöille. Työjakso oli pääsääntöisesti 4–6 viikkoa ja työpäivän pituus 6,5 tuntia, Tiina Luoma jatkaa.

Kesätyötä kaikille Suomen nuorille

Helsingin kaupungin kesätöitä markkinoidaan laajasti, sillä tavoitteena on saada kesätyöpaikat mahdollisimman monen nuoren tietoisuuteen. Kesätyöläisiä tuli siksi eri puolelta maata ja näin muualla asuvat nuoret saattoivat kokea, miten monipuolinen ja tapahtumia täynnä oleva kaupunki Helsinki on.

Koordinoitua kehitystyötä

Kesätyöprosessia on kehitetty Helsingin kaupungilla vuosien ajan yhteistyössä eri toimialojen esimiesten ja nuorten kesätyönhakijoiden kanssa. Se koordinoidaan keskitetysti, jotta kaikilla toimialoilla toimitaan samojen pelisääntöjen mukaan.

Viime keväänä työhaastattelussa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käytettiin apuna sarjakuvia, jotka haastateltavat piirsivät ryhmätyönä. Aiheena oli, miten autan lasta löytämään kaverin.

Kaupunki järjestää kesätyöntekijöille vuosittain kesätapahtuman työjakson aikana.

Kuvassa Helsingin kaupungin edustajat: Harri Laurell, Tiina Luoma ja Riikka Heloma. Kuntarekryn puolesta palkinnon jakoi Kirsi Klaile.