Skip to main content

Millainen on hyvä työhakemus?

18.2.2020 15:12

Millainen on hyvä työhakemus?

Millaisia elementtejä hyvässä työhakemuksessa tulisi olla? Soljuvaa ajatuksenvirtaa vai jäsenneltyä tekstiä? Ehkä sopivassa määrin kumpaakin? Jonkun mielestä hyvä työhakemus on sellainen, mikä johtaa haastatteluun. Yhtä mieltä kaikki ovat varmasti siitä, että tekstin pitäisi olla helposti luettavaa. Selkeä rakenne helpottaa lukijan kokemusta. Tärkeää on huomioida sekin, että sisällön tulisi muuttua vastaanottajan mukaan. Samaa hakemustekstiä ei kannata kopioida hakulomakkeelta toiselle. Jokainen meistä osaa kirjoittaa hyvän työhakemuksen, kun vain antaa kirjoittamiselle aikaa ja ajatusta.

Hakemustekstin sisältö

Hakemustekstin laadinta on hyvä aloittaa lukemalla työpaikkailmoitus huolellisesti. Siitä selviää useimmiten

  • millaista työntekijää haetaan
  • osaamiset ja muut työnhakijalta toivotut ja edellytettävät tekijät
  • hakemuksen toimitustapa
  • hakemuksen yhteyteen toivottava kuva tai mahdollisesti video
  • hakemuksen yhteyteen toivottavat liitteet, kuten CV tai tutkintotodistukset

Kun ilmoituksen sisältö on selvillä, voi siirtyä työhakemuksen laadintaan. Kuntarekryssä työhakemus täytetään hakulomakkeelle, johon työnantaja on valmiiksi valinnut kysymykset. Myös työkokemuksille ja tutkintotodistuksille ovat valmiina omat kenttänsä. Työkokemus- ja tutkintotiedot voi kopioida hakulomakkeelta toiselle. Kun hakulomakkeelle tallentaa työkokemus-, tutkinto- ja muut tiedot, toimii se samalla CV:nä. Erillistä CV:tä ei siis Kuntarekryssä tarvitse liittää hakulomakkeen yhteyteen, ellei työnantaja sitä nimenomaan työpaikkailmoituksessa pyydä.

Kuvaile itseäsi

Vapaamuotoisen hakemustekstin voi aloittaa esittelemällä itsensä. Sen jälkeen voi kuvailla itseään esimerkiksi kertomalla, millainen on työyhteisön tai -tiimin jäsenenä. Onko saanut positiivista palautetta jostakin asiasta, jonka voisi tässä kohtaa nostaa esille? Tekstissä voi myös yleisesti kertoa vahvuuksista, kuten hyvistä vuorovaikutustaidoista tai siitä, että sisäistää nopeasti uusien digitaalisten työkalujen käyttöönoton. Jos työkokemusta ei vielä ole kertynyt, voi miettiä vahvuuksia vaikkapa harrastusten ja koulu- tai opiskeluryhmässä toimimisen kautta. Adjektiiveja kannattaa kuvailussa käyttää monipuolisesti, mutta kuitenkin niin, että pysyy rehellisenä.

Osaamiset esiin

Esittelyn ja vahvuuksien jälkeen on hyvä keskittyä vastaamaan työpaikkailmoituksen sisältöön. Jos ilmoituksessa on kerrottu, millaista osaamista hakijalta toivotaan, kannattaa keskittyä kirjoituksessa kertomaan näistä osaamisista. Alkuun pääsee listaamalla omat vahvuudet. Sekin kannattaa kertoa, jos on halua ja innokkuutta kehittyä jollakin osaamisalueella. Vahvuudet voivat liittyä myös harrastuksiin. Ja harrastuksista voi kertoa muutoinkin, sillä se rakentaa työnantajalle mielikuvaa hakijasta. Lopuksi kannattaa vielä kerran tarkistaa, että tekstin sisältö vastaa ilmoituksen sisältöä. Tekstin voi myös luetuttaa vaikkapa kaverilla ennen lähettämistä, jos haluaa vahvistusta tekstilleen.

Hakemuksen lähettäminen

Usein työnantajat lukevat hakemuksia jo hakuaikana. Jo pelkästään sen vuoksi hakemus kannattaa lähettää hyvissä ajoin. Viimeinen hakupäivä ja kellonaika näkyvät työpaikkailmoituksella. Ne on luonnollisesti hyvä tarkistaa heti aluksi ja tehdä itselle kalenterimerkintä vaikkapa kahta päivää ennen määräpäivää. Tällöin hakemus tulee varmasti lähetettyä ajallaan.

Lue myös Saate eli työhakemus - tässä hyvät vinkit

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista