Skip to main content

Har du fått nytt jobb? Kom ihåg följande saker

24.9.2019 10:40

Har du fått nytt jobb? Kom ihåg följande saker

Det kan mycket väl hända att du har fjärilar i magen inför den första arbetsdagen. Hur gör jag ett gott intryck på mina kollegor? Är månne allt iordninggjort för mig?

Du kan dämpa din nervositet genom att tänka på att du blev vald till uppgiften, du var den mest lämpliga. Du har just de färdigheter och egenskaper som behövs.

För denna text har ett antal rekryterande chefer intervjuats. Tipsen om vad du ska tänka på den första dagen och veckan låter väldigt enkla, men här kommer de: hälsa på dina kollegor, lär känna dem, gå på kaffepaus med dem, prata med dem, ställ frågor och STÄLL FRÅGOR!

På de flesta arbetsplatser finns det en tydlig introduktionsprocess som flera personer ansvarar för. Det är mänskligt att maskineriet inte alltid fungerar sömlöst. Tålamod är faktiskt en av de bästa egenskaperna hos nyanställda. En annan är sinne för humor – ni kan skratta åt eventuella misstag.

Under de första veckorna är det bra att försöka skapa kontakter. Det är lättare att prata med vissa personer än med andra. Ta först kontakt med dem som du har lätt för att umgås med. Delta i diskussionerna under kaffepausen, berätta någonting om dig själv, till exempel om dina fritidsintressen. Ställ motfrågor och visa intresse för vad dina kollegor diskuterar. Gå med i fotbollsklubben eller gå på arbetsplatsens gym. Gör någonting till förmån för alla, koka till exempel morgonkaffe.

När du kommer till en ny arbetsplats är det bäst att vara ödmjuk till en början. Dina kollegor är förtrogna med arbetsuppgifterna, det är du inte ännu. Om de förväntar sig nya rutiner och arbetssätt av dig kan du gärna visa vad du kan. Det är ändå bäst att du skaffar dig erfarenheter och en uppfattning om organisationen innan du gör några större uttalanden.

Misstag är en del av lärandet. Det är inte trevligt att gå utanför den egna bekvämlighetszonen, men det påskyndar lärandet. Även dina kollegor har gått samma väg och de har själva upplevt samma utmaningar som du.
Lyssna, fokusera och be om hjälp. Och kom ihåg FAIL-principen. Om små barn skulle ge upp efter sitt första försök att gå skulle vi alla krypa omkring. FAIL står för First Attempt in Learning.

Ha med andra ord överseende med dig själv!