Skip to main content

Kunnissa palkat sovitaan keskitetysti

1.11.2018 21:08 Anne-Mari Nivukoski

Kunnissa palkat sovitaan keskitetysti

Työehtosopimus eli TES on ammattiliiton ja työnantajaliiton välinen sopimus alalla noudatettavista työehdoista. Työehtosopimus sitoo sen solmineen ammattiliiton jäseniä ja niitä työnantajia, jotka kuuluvat sopimuksen allekirjoittaneeseen työnantajaliittoon.

Tässä tarkastelemme eri palkansaajaryhmien kokonaisansiota, joka muodostuu säännöllisen työajan ansioista sekä lisä-, ylityö- ja muista vastaavista korvauksista.

Yleinen virka- ja työehtosopimus

Yleinen virka- ja työehtosopimus eli KVTES on kunta-alan suurin sopimusala. Sen piirissä on yli 300 000 palkansaajaa. Suurimpia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat, lastentarhaopettajat, sosiaalialan ohjaajat, koulunkäyntiavustajat ja -ohjaajat sekä perhepäivähoitajat.
Keskiansio on 2777 e kuussa.

Opettajat

Opettajien virka- ja työehtosopimuksen nimi on OVTES. Sopimuksen piiriin kuuluvat jatkossa myös ammatillisten koulutuksen opettajat.
Keskiansio on 3822 e kuussa.

Tekninen henkilöstö

Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus on nimeltään TS ja siihen kuuluvat mm. kiinteistönhoitajat, rakennusmestarit, insinöörit ja palo- ja pelastustoimi.
Keskiansio on 3227 e kuussa.

Lääkärit

Lääkärien sopimuksen eli LS:n piirissä on 17 000 lääkäriä. Heistä 10 000 työskentelee sairaaloissa ja 4 000 terveyskeskuksissa. Hammaslääkäreinä työskentelee 2 500.
Keskiansio on 7400 e kuussa.

****************
Lähde: www.kt.fi

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista