Skip to main content

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen rekryprosessi on huolella harkittu

23.8.2019 15:17

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen rekryprosessi on huolella harkittu

Meillä rekrytoinnit ovat onnistuneet hyvin. Pelastuslaitoksella on vetovoimaa, ensihoitomestari Mia Kuusisto Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta kertoo.

Vetovoiman lisäksi selkeä ja vastuutettu rekrytointiprosessi auttaa osaltaan hyvään lopputulokseen. Mia itse vastaa siitä ensihoitotyön osalta. Rekrytoinnissa saattaa olla kerralla neljä paikkaa auki ja hakijoita lähes sata.

Asetukset määrittävät tehtävän hakukriteerit. Jos hakija ei niitä täytä, karsiutuu pois jo ennen kuin hakemukset tulevat Mia Kuusistolle. Mia itse kiinnittää seuraaviin seikkoihin huomiota

• Työkokemus ja miltä alueelta se on. HUSin vastuulääkärit ovat määritelleet kriteerit, ja vaatimukset ovat kovat.
• Aiemmat lyhyet työsuhteet, jos niitä on kertynyt useita. Tiimisopivuudessa on voinut olla pulmia.
• Kumpaankin kotimaista kieltä tulisi osata eli useimman kohdalla on kyse riittävästä ruotsin kielen taidosta. Myös englantia tarvitaan usein, joten siitä tulee heti plussaa.

Näiden kriteerien perusteella osa hakijoista jää syrjään. Seuraavassa vaiheessa Mia Kuusisto tutkii ns. vapaan kentän esittelyn eli miten työntekijä kuvaa itseään ja syitä, miksi hakee tehtävään.

Motiivit selkeästi esiin

Motiivin eli syyn, miksi hakee tehtävää, tulee käydä selkeästi hakemuksesta ilmi. Se voi olla oma elämätilanne esim. muutto paikkakunnalle puolison työn takia tai että yksinkertaisesti haluaa kehittää ammattitaitoaan uusissa tehtävissä. Huono syy on esimerkiksi, että haluaa tehdä toista työtä vapaa-aikana.

Elämänarvoja ja -valintoja tuodaan Mia Kuusiston mukaan paljon esiin ja tottahan ne muodostavat ennakkomielikuvan hakijasta. Ensihoitajalta vaaditaan sekä fyysistä että henkistä kestävyyttä, joten esimerkiksi aktiivinen liikuntaharrastus kertoo jaksamisesta.

- Perhetaustasta emme tietenkään kysy, mutta moni tuo sen itse esille. Kun nuoret naiset monesti näkevät perheen perustamisen valinnan esteenä, tässä haluan sanoa, että meillä ei todellakaan ole näin. Meillä viime vuonna yhdessäkin rekrytoinnissa kolme valituista neljästä oli raskaana, Mia sanoo.

Joustava, oma-aloitteinen, sosiaalinen – näinhän useimmat työnhakijat itseään kuvaavat eivätkä erotu mitenkään kanssahakijoista. Jos haluaa kuvata itseään, Mia neuvoo antamaan esimerkkejä tai perusteluja adjektiiveille.

- Nuoret osaavat huomattavasti paremmin myydä osaamistaan. Moni nelikymppinen jää varjoon, vaikka arvokasta kokemusta on runsaasti ja osaaminen huipputasoa. Nuorille vinkki: kehuille pitää myös olla katetta ja taidot pitää voida todentaa. Ja vanhemmille: älä ole tarpeettoman vaatimaton, vaan korosta vahvaa ammattiosaamistasi.

Tervetuloa haastatteluun

Pelastuslaitoksella haastattelussa on läsnä kaupungin rekrytointiasiantuntija, palopäällikkö ja ensihoitomestari. Aikaa on varattu 45 minuuttia. Mia Kuusiston kysymykset käsittelevät ensihoidon substanssiosaamista.

Niin rakkaudessa kuin työhaastattelussa ensivaikutelma on tärkeä: tervehtiminen, katsekontakti, lähestyttävyys. On selvää, että haastattelu jännittää eikä jännitys tai pieni takertelu haittaa. Jos ei jännittäisi, Mia pitäisi tilannetta outona.

Mia Kuusisto kehottaa valmistautumaan haastatteluun miettimällä sekä omia uratavoitteitaan että kysymyksiä työtehtävästä. Hyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi työn sisältö, tiimi ja koulutusmahdollisuudet. Palkka on kerrottu hakuilmoituksessa, joten siitä ei haastattelussa kannata kysyä.

- Haastattelu on meillä vapaamuotoinen keskustelu ja tavoitteemme on, että hakijan persoona pääsee esiin. Vuorossa ollaan tiiviisti yhdessä 24 tuntia, tilanteet ovat usein haastavia ja edellyttävät nopeaa toimintaa. Sosiaalisella ja ulospäinsuuntautuneella henkilöllä on helpompaa sujahtaa tiimiin. Lisäksi kantava ääni ja selkeä sanavalinta kertovat meille, että henkilö pystyy myös osaltaan johtamaan tilannetta. Näitä piirteitä etsimme hakijoissa ja haluamme mieluusti nähdä niitä jo haastattelutilanteessa.

- Rekrytiimimme tavoitteena on aina, että kaikille jää haastattelusta hyvä fiilis, Mia Kuusisto sanoo.

Teksti: Kirsi K

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista