Näitäkin töitä on Kunta-alalla?

10.9.2020 09:48

Näitäkin töitä on Kunta-alalla?

Kunta-alan monipuolisuus herättää monissa usein hämmästystä. Yleensä kunta-ala mielletään erityisesti opetus- ja terveydenhuoltoalan työtehtäviin, mutta näiden lisäksi Kunta-alalta löytyy paljon erilaisia tehtäviä eri koulutustaustan omaaville henkilöille. Itse asiassa Kunta-alalla on käytössä noin 7500 ammattinimikettä, joten sieltä joukosta löytyy myös paljon muuta kuin sote- ja opetusalat, joista kunnat varsinkin tunnetaan. Tässä kirjoituksessa nostamme esiin muutamia työtehtäviä, joita et ehkä uskonut kunnista löytyvän.

Liikenteenohjausinsinööri

Kunnat ja kaupungit kehittävät infrastruktuuriaan jatkuvasti ja monenlaisille maankäytön ja kaupunkirakentamisen suunnittelijoille on tarjolla tehtäviä. Liikenteenohjausinsinööri on yksi tehtävä, jossa pääset vaikuttamaan ja toteuttamaan kaupunkeihin ja kuntiin parempia liikennejärjestelyitä. Tällä hetkellä esimerkiksi Jyväskylään haetaan liikenteenohjausinsinööriä. Jos tällainen paikka kuulostaa mielenkiintoiselta, kurkkaa tarkemmat tiedot alla olevasta linkistä.

Liikenteenohjausinsinööriksi Jyväskylään

Vihertyöpäällikkö

Jos kaupunkien ja kuntien tieverkosto ja liikennejärjestelyt täytyy pitää kunnossa, niin niin täytyy myös viheralueet. Vihertyöpäällikön tai viheralueiden hoitajan töissä pääset huolehtimaan, että kuntien ja kaupunkien puisto- ja katuviheralueet pysyvät kunnossa. Työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi katujen, leikkipuistojen ja muiden viheralueiden hoito, kehittäminen ja kunnossapito. Ainakin Espoossa ja Liedon kunnassa haetaan tällä hetkellä viheralueiden hoitoon työntekijöitä. Jos tällaiset paikat kiinnostavat, klikkaa linkkejä tuosta alapuolelta.

Vihertyöpäälliköksi Espooseen

Viheralueiden hoitajaksi Lietoon

Sairaalafyysikko

Onko lääketieteellinen tekniikka lähellä sydäntäsi. Siinä tapauksessa sairaalafyysikon työ voisi olla sinulle sopiva. Sairaalafyysikon tehtäviin kuuluu toimia potilaiden sairauksien ennaltaehkäisyssä, diagnosoinnissa ja hoitamisessa yhdessä lääketieteen ammattilaisten kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu esimerkiksi tutkimus- ja hoitomenetelmien tutkiminen ja kehittäminen, laadunvalvonta ja henkilöstön kouluttaminen. Monipuolinen ja mielenkiintoinen työtehtävä kaiken kaikkiaan. Jos tällainen voisi sopia sinulle, ainakin Essote hakee tällä hetkellä sairaalafyysikkoa riveihinsä. Pääset tutustumaan ilmoitukseen tarkemmin alla olevasta painikkeesta.

Sairaalafyysikoksi Essoteen

Lukukoordinaattori

Lukukoordinaattorin tehtäviin kuuluu kehittää yhdenvertaista, monipuolista ja laadukasta lukemisen kulttuuria. Lukukoordinaattorina pääset kehittämään varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen kielellistä ympäristöä ja innostamaan lapsia lukemaan. Lukukoordinaattorin tavoitteena on lisätä huoltajien tietoisuutta lasten lukemisen merkityksestä sekä lukemisen kiinnostuksen herättämisestä. Tärkeää työtä vai mitä! Tällä hetkellä Kirkkonummen kunnalla on käynnissä hanke, johon haetaan lukukoordinaattoria. Jos koet tämän sinulle sydäntä lähellä olevaksi työpaikaksi, klikkaa tuosta alapuolelta.

Lukukoordinaattori Kirkkonummelle

Integraatioarkkitehti

Mitä, eihän kunnissa ole digitalisaatiota tai kehitetä ainakaan mitään palveluita. Väärin! Kunnissa kehitetään paljon digitaalisia palveluita ja parempia järjestelmiä. Integraatioarkkitehtinä pääset vastaamaan teknisten ratkaisujen, arkkitehtuurien ja integraatioiden suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä järjestelmätoimittajien, tietohallintoyksiköiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tässäpä vaativa, mutta erittäin mielenkiintoinen tehtävä. Tällä hetkellä neljä sairaanhoitopiiriä ja kuntayhtymää (Essote, KSSHP, Siun Sote ja VSHP) ovat käynnistäneet hankkeen, jossa he hankkivat yhdessä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän. Hankinnalla luodaan edellytykset digitalisaation laajamittaiselle hyödyntämiselle sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Mielenkiintoista eikö vain! Jos integraatioarkkitehdin paikka voisi sopia sinulle kuin nenä päähän, tiedät mitä tehdä seuraavaksi.

Integraatioarkkitehdiksi

Kuten jo tämän perusteella huomattiin, on kunnissa monenlaisia työpaikkoja mitä ei ehkä aina osata yhdistää kunta-alalle. Jos jokin näistä paikoista sopisi sinulle, tiedät mitä tehdä. Jos taas et löytänyt näistä sinulle sopivaa paikkaa, mutta kunta-alan monipuoliset haasteet kiehtovat, pääset tutustumaan yli 2000 avoimeen työpaikkaan alalaidassa olevasta painikkeesta. Ensi kerralla kenties nostellaan taas uusia, hieman harvinaisempia työtehtäviä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä.

Täältä löydät lisää avoimia työpaikkoja

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista