Skip to main content

Palkat kunnan tehtävissä

10.6.2019 10:21

Palkat kunnan tehtävissä

Kunnissa tienaa huonosti on sitkeästi elävä myytti. Keskimääräinen kokonaisansio kunnissa oli vuonna 2017 keskimäärin 3 146 euroa kuussa. Ansiot eivät sisällä lokakuun 2017 jälkeen tehtyjä palkankorotuksia. Kokonaisansio sisältää lisät ja ylityökorvaukset.

Palkkataso on kilpailukykyinen yksityiseen sektoriin verrattuna. Useat kunnat palkitsevat hyvistä työsuorituksista myös erilaisin kannustelisin. Rahassa mitattava työsuhde-etu on myös lakisääteistä pitempi vuosiloma.

Kunnissa suurimmat palkat ovat kunnanjohtajilla, mutta haitari on suuri: lähes 15 000 eurosta 6 000 euroon kuukaudessa. Suurimpien kuntien johtajat ansaitsevat huomattavasti enemmän kuin pääministeri. Lue lisää kuntasektorin palkoista >

Palkkaperusteet kunnissa

Palkasta suurimman osan muodostava tehtäväkohtainen palkka määritellään ensisijaisesti tehtävän vaativuuden perusteella.
Henkilökohtaista lisää maksetaan pääsääntöisesti työntekijän työsuorituksen perusteella, joita ovat ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen lisäksi esimerkiksi monipuoliset taidot, luovuus, yhteistyökyky, oma-aloitteisuus ja kehityskyky.

Työkokemuksen perusteella maksettava kokemuslisä on viiden palvelusvuoden jälkeen 3 % ja kymmenen jälkeen 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta.Myös tulospalkkio on mahdollinen kuntatyössä. Vuonna 2017 sen sai 9,5 % kuntatyönantajien henkilöstöstä ja se oli keskimäärin 608 euroa. Lue lisää palkkausperusteista >

Kuntien palkansaajaryhmien keskiansio


Yleisen virka- ja työehtosopimuksen eli KVTESin piirissä on yli 300 000 palkansaajaa. Suurimpia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat, lastentarhaopettajat, sosiaalialan ohjaajat, koulunkäyntiavustajat ja -ohjaajat sekä perhepäivähoitajat.
Keskiansio on 2777 e kuussa.

Opettajien palkat kunnissa

Opettajien virka- ja työehtosopimus on OVTES. Sitä sovelletaan myös ammatillisten koulutuksen opettajiin. Keskiansio on 3822 e kuussa.

Lääkärien palkat kunnissa

Lääkärien sopimuksen eli LS:n piirissä on 17 000 lääkäriä. Heistä 10 000 työskentelee sairaaloissa ja 4 000 terveyskeskuksissa. Hammaslääkäreinä työskentelee 2 500. Keskiansio on 7400 e kuussa.

Teknisen henkilöstön palkat kunnissa

Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus on nimeltään TS ja siihen kuuluvat mm. kiinteistönhoitajat, rakennusmestarit, insinöörit ja palo- ja pelastustoimi. Keskiansio on 3227 e kuussa.

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista