Skip to main content

Varhaiskasvatuksen opettajana Pyhäjoen kunnalla

15.9.2023 16:44

Varhaiskasvatuksen opettajana Pyhäjoen kunnalla

Pyhäjoen kunnalla työskentelevä Anna on varhaiskasvatuksen moniosaaja, sillä hän toimii sekä varhaiskasvatuksen opettajana että päiväkodin apulaisjohtajana. Hänen työnkuvansa on monipuolinen ja vaatii joustavuutta sekä organisointitaitoja.

Anna kertoo, että hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa työvuorojen suunnittelua, sijaistarpeiden selvittämistä ja hallinnollisia tehtäviä. Hän myös vastaa tililaskuista ja tilauksista. Lisäksi hän hoitaa hoitoaika-varausten muutoksia ja niihin liittyviä sijaistarpeita sekä tekee yhteistyötä eri verkostojen, kuten lastensuojelun ja neuvolan kanssa. Anna myös vetää erilaisia palavereita tiimikavereiden ja varhaiskasvatuksen opettajien kesken sekä viestittelee aktiivisesti vanhempien kanssa ja toimii tukena työntekijöille arjen tilanteissa. Työpäiviin kuuluu totta kai myös lasten kanssa toimimista, erilaisia aktiviteetteja ja opetustuokioita sekä lapsiryhmän toiminnan suunnittelua ja valmistelua.

Parasta ja haastavinta

”Parasta työssäni on mahdollisuus olla lasten kanssa. Lasten parissa työskennellessäni voin keskittyä täysin heihin ilman huolta muista työtehtävistä. Lapset ovat välittömiä ja vaativat sataprosenttista läsnäoloa. Lisäksi nautin siitä, kun lapset oppivat uutta ja onnistuvat, ja näen ilon heidän kasvoillaan” Anna iloitsee.

Haastavinta Annan työssä on ajankäytön hallinta. ”Minulla on paljon erilaisia tehtäviä, ja välillä toivoisin voivani olla vielä enemmän läsnä lapsille. Ajankäytön optimointi on jatkuva haaste, mutta pyrin tasapainottamaan työni parhaani mukaan”, hän pohtii.

Nykyinen työ ja kehittyminen

Annalla on työkokemusta lastensuojelusta ja sosiaalipalveluista, jotka ovat antaneet hänelle arvokasta osaamista verkostoyhteistyöhön ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Hänellä on myös kokemusta neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lasten kanssa työskentelystä, mikä hyödyttää häntä päiväkotimaailmassa.

Annalle nykyinen työ varhaiskasvatuksessa on ollut uusi kokemus, ja hän on oppinut paljon uutta. Hän korostaa kokonaisvaltaisen pedagogiikan suunnittelun ja toteuttamisen mielenkiintoisuutta. Lisäksi hän on oppinut paljon apulaisjohtajan tehtävissä, saaden kokonaiskuvan päiväkodin arjen hallinnasta.

Uramahdollisuudet ja työyhteisö

Anna kokee, että hänen alallaan on erinomaiset ura- ja kehittymismahdollisuudet. ”Kunnassa on tarvetta varhaiskasvatuksen opettajille ja sosionomeille, ja rekrytointiin tulisikin panostaa enemmän. Meillä on mukava työyhteisö sekä hyvät esihenkilöt, jotka tukevat työntekijöitään. Kunta tarjoaa myös hyviä työterveyspalveluita ja henkilöstöetuja, mikä helpottaa työn ja arjen yhteensovittamista”, Anna kertoo.

Annalla on lähiajan haaveena olla mukana kehittämässä päiväkodin varhaiskasvatusta entistä laadukkaammaksi, kun uusi varhaiskasvatusjohtaja aloittaa. Hän näkee tulevaisuudessa mahdollisuuksia kehittää ja monipuolistaa työtään varhaiskasvatuksessa entisestään.

Olisitko sinä kiinnostunut työskentelemään Pyhäjoen kunnalla? Käy tutustumassa kuntaan ja sen avoimiin työpaikkoihin alla olevasta painikkeesta.

Pyhäjoen kunta

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista