Hattulan kunta - Kuntarekry

Tervetuloa töihin Hattulan kunnalle!

Mikä ihmeen Hattula?

Kanta-Hämeessä Vanajaveden äärellä sijaitsevassa Hattulassa on noin 9 400 asukasta. Sijaitsemme keskeisellä paikalla pääradan ja valtatie kolmen varrella Helsingin ja Tampereen välillä, Hämeenlinnan naapurissa. Etäisyys Tampereelle on noin 70 km ja Helsinkiin 110 km, ja nämä matkat taittuvat esimerkiksi lähijunilla, jotka meillä Parolassa pysähtyvät. Olemme osa Suomen kasvukäytävää, jolle merkittävä osa Suomen bruttokansantuotteesta, väestöstä ja elinkeinoelämästä keskittyy.

Hattulan kunta toimii työnantajana noin 350 henkilölle, joista vakituisena toimii noin 250. Kunnan arvoja ovat helppous, ratkaisukyky, paikallisuus sekä vakaus. Näitä arvoja sinäkin pääset kunnan työntekijänä edistämään. Ne ovat myös osa toimintaamme työnantajana. Arvoja tukevat strategiaan kirjatut tavoitteet, joiden avulla pyrimme takaamaan kestävää hyvinvointia kunnassa. Meillä pääset toimimaan merkityksellisen työn parissa kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä palvellen.

Miksi juuri Hattulaan?

Meillä on viihtyisä työilmapiiri sekä mukavat ja avuliaat työkaverit. Edellisessä työtyytyväisyyskyselyssämme moni koki positiivisena työtovereilta saatavan tuen ja arvostuksen.

Kuntaorganisaatiomme pienehkö koko mahdollistaa sopivan monipuoliset työtehtävät ja yhteistyön yli toimialarajojen. Tämä tuo vaihtelevuutta työpäiviin.

Meillä hierarkia on matala. Esimerkiksi kunnanvirastolta voit löytää saman käytävän varrelta kesätyöntekijän ja kunnanjohtajan. Esihenkilöitä on helppo lähestyä kahvihuoneessa.

Olemme vastuullinen ja turvallinen työnantaja. Viimeisimmän työtyytyväisyyskyselyn tulokset osoittavat, että työntekijämme kokevat esihenkilöiden kohtelevan kaikkia tasapuolisesti.

Hattulan kunta on savuton työnantaja.

Henkilöstö on organisaatiomme tärkein voimavara. Siksi haluamme, että meillä työskentelee hyvinvoivia ja osaavia henkilöitä, jotka viihtyvät työssään. Pyrimme luomaan ilmapiirin, joka kannustaa ja tukee jokaista. Palkitsemme hyvästä työstä, tuemme kouluttautumista ja tarjoamme työntekijöillemme monipuolisia työsuhde-etuja.

Hyvinvointisi on meille tärkeää

Tarjoamme muun muassa

 • etätyömahdollisuudet ja liukuvan työajan
 • kattavan työterveyden
 • Epassin kulttuuri- ja liikuntaedut
 • korottoman lainan polkupyörän hankintaan
 • kunnan omien kuntosalien käytön maksutta
 • muistamiset merkkipäivinä sekä pikapalkitsemisen

Kuntaorganisaatiomme toimialat

Hallintotoimiala

 • Kuntajohtaminen
 • Hallinto ja talous
 • Tarkastustoimi

Elinvoimatoimiala

 • Elinvoimatoimialan johtaminen
 • ICT-palvelut
 • Rakennetun ympäristön palvelut
 • Kiinteistö- ja tukipalvelut
 • Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
 • Työllisyyspalvelut

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

 • Sivistys- ja hyvinvointitoimialan hallinto
 • Varhaiskasvatus
 • Esi- ja perusopetus
 • Liikunta- ja nuorisopalvelut sekä kuntalaisyhteistyö

Hallintotoimiala

Hallinnon ja talouden palvelualue vastaa kunnanvaltuuston ja -hallituksen, tarkastuslautakunnan sekä keskusvaalilautakunnan valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä pöytäkirjatehtävistä, kirjaamopalvelusta, asiakirjojen ja sopimusten hallinnasta, arkistoinnista sekä hallinnon erityisasiantuntijapalveluista.

Talous- ja henkilöstöpalvelut vastaavat koko kunnan ulkoisen ja sisäisen laskennan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta, talousarvion, tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten laadinnasta sekä johdon raportoinnista toimialojen ja toimielinten esitysten perusteella. Lisäksi talouspalvelut huolehtivat kunnan maksuvalmiudesta, rahoituksesta ja kokonaistalouden ohjaamisesta, ennakoinnista, kehittämisestä ja suunnittelusta.

Lisäksi talous- ja henkilöstöpalvelut vastaavat koko kunnan henkilöstö- ja työnantajapolitiikasta sekä kehittävät henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja työkykyä tukevia prosesseja. Henkilöstöpalvelut vastaavat työterveyshuollosta, yhteistoiminnasta ja työsuojelusta sekä näiden ohjaamisesta.

Tarkastustoimi huolehtii kunnan ja kuntakonsernin talouden ja toiminnan tarkastamisesta.

Elinvoimatoimiala

Elinvoimalatoimialan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää määrällisesti riittäviä, hyvätasoisia yhdyskuntapalveluita kuntalaisille sekä tukipalveluiden tuottamista muille toimialoille. Toimiala tekee yhteistyötä muiden toimialojen kanssa asukkaiden elinolojen parantamiseksi sekä edesauttaa taloudellisesti ja teknisesti tarkoituksenmukaisten hankkeiden toteuttamista.

Rakennetun ympäristön palveluihin sisältyvät infrapalvelut, maankäytön palvelut sekä rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut. Infrapalveluiden vastuualueita ovat muun muassa liikenneväylien, puistojen ja liikuntapaikkojen kehittäminen ja ylläpito sekä vesihuolto. Maankäytön palvelut vastaavat maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta.

Kiinteistö- ja tukipalveluiden toimialue vastaa kunnan kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta sekä siivous- ja ateriapalveluiden toteuttamisesta.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kautta toimiala on vahvasti mukana kuntalaisten arjessa. Kirjasto tekee laajasti yhteistyötä esimerkiksi koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Kirjastopalveluihin kuuluu pääkirjaston lisäksi kirjastoauto. Kunnan kulttuuritoimi järjestää kunnan viralliset juhlallisuudet sekä myös muuta kulttuuritarjontaa kaikille kuntalaisille. Kulttuuritoimi pyrkii tekemään laajasti yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Elinvoimatoimialaan sisältyvät myös kunnan työllisyyspalvelut sekä ICT-palvelut.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Toimiala sisältää kunnan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuspalvelut. Tavoitteena on tukea hattulalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia, kasvua, kehitystä ja oppimista.

Liikuntapalvelujen vastuualueen tehtävänä on huolehtia liikuntatoimen suunnittelusta ja kehittämisestä, sekä kunnassa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta. Ensisijaisena tehtävänä on toimia edellytysten luojana, sekä sellaisten palveluiden tuottajana, joita kansalaisjärjestöt eivät tarjoa.  

Nuorisopalvelut huolehtivat kunnassa tapahtuvasta nuorisotyöstä, nuorisotoiminnasta ja nuorisopolitiikkaan liittyvistä yhteydenpitotehtävistä. Nuorisolaki velvoittaa kuntia muun muassa huolehtimaan nuorten vaikuttamismahdollisuuksista ja järjestämään etsivää nuorisotyötä. Kunnilta edellytetään myös monialaista yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.  

Kuntalaisyhteistyön vastuualueen tehtävänä on kehittää järjestöyhteistyötä ja erityisesti kunnan eri asuinalueiden ja asukkaiden osallistamista ja vaikutusmahdollisuuksia.

Tällä hetkellä etsimme joukkoomme: