Varhaiskasvatuksen ammattilainen

Tervetuloa töihin Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatukseen!

Tule varhaiskasvatuksen ammattilaiseksi Jyväskylään

Kasvava ja kansainvälinen koulutuskaupunki Jyväskylä tarjoaa eturivin työpaikat varhaiskasvatuksen ammattilaisille.

Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lapset ovat meillä keskiössä ja jokaisen lapsen kanssa rakennetaan oma vuorovaikutussuhde.

Työyhteisöissämme on hyvä yhteishenki ja energia. Leikimme paljon lasten kanssa ja meillä on lupa hurmaantua lapsista!

Tarjoamme uusille työntekijöillemme kattavan perehdytyksen ja työn tukena ovat myös mentorointiryhmät eri ammattiryhmille sekä mahdollisuus tarvittaessa myös yksilömentorointiin. Käytössämme on myös toimiva varahenkilöjärjestelmä.

Jyväskylän kaupungilla on haettavana useita tehtäviä varhaiskasvatuksessa. Tarjoamme Sinulle mahdollisuuden viihtyä ja kehittyä työssäsi varhaiskasvatuksen ammattilaisena.

"Myös haastavissa tilanteissa työyhteisö kannattelee, etkä jää yksin"

Katso oheiselta videolta varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Eveliinan ajatuksia työstään

"Lasten ilo tarttuu meihin. On palkitsevaa nähdä, kun lapset oivaltavat ja oppivat uutta"

Katso oheiselta videolta miten varhaiskasvatuksen opettaja Anna viihtyy työssään

"Meillä saa hurmaantua jokaisena päivänä lapsista, lasten kasvamisesta ja oppimisesta"

Varhaiskasvatuksen opettaja, mentori ja tiimivastaava Kirsi kertoo ajatuksiaan työstään

Oppimisympäristö syntyy Jyväskylän varhaiskasvatuksessa yhdessä tekemällä

Meillä panostetaan vahvasti siihen, että että jokainen lapsi saa oman kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Varhaiskasvatuksessamme tärkeä arvo on yhteistyö ja panostamme jatkuvaan yhteistyöhön henkilöstön, lasten, huoltajien ja eri sidosryhmien kanssa.

Varhaiskasvatuksen toiminnassa edistetään edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan ja nämä otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä.

Panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin. Henkilöstöä kannustetaan itsearviointiin, tiedon ja osaamisen jakamiseen ja samalla ammatilliseen kehittymiseen. Toimintakulttuurissamme huomioidaan yhteisön mahdollisuus toimia kiireettömässä ja keskittymistä edistävässä ympäristössä.

Tutustu Jyväskylän varhaiskasvatukseen

Tarjolla myös eri mittaisia sijaisuuksia

Meillä on jatkuvasti avoinna paikkoja sijaisille ja erilaisiin monipuolisiin tehtäviin

Lastenhoitajana työskentelet tiimissä ja sinulla on vaihtelevia hoito- ja kasvatustehtäviä. Osallistut myös yksikön varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen sekä kehittämiseen.

Tutustu sijaisuuksiin Tutustu varahenkilöjärjestelmäämme

Avoimet työpaikat varhaiskasvatuksessa

Jyväskylän kaupunki työnantajana

Jyväskylän kaupunki on alueen suurin työnantaja. Suomen seitsemänneksi suurimmassa kaupungissa on vetovoimaa!

Kuntapalveluita tuottava kaupunkiorganisaatio tarjoaa työntekijöilleen hyvät uramahdollisuudet. Kaupungin palveluksessa työskentelee 5000 oman alansa ammattilaista sadoilla eri ammattinimikkeillä. Työnantajana kaupunki on moderni ja turvallinen, ja se mahdollistaa myös hyvät kehittymismahdollisuudet – kaikkia työntekijöitä kannustetaan lämpimästi jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Tutustu meihin työnantajana