KAINUUN SOTE

Tule osaavaan joukkoomme!

TUTUSTU AVOIMIIN TYÖPAIKKOIHIN

"On mielekästä toimia yhteistyössä osana mukavaa ja osaavaa tiimiä"

"Keskisuuren kunnan alueella työskentely on mielenkiintoista"

Tutustu työntekijöihimme

Jesse

"Meiltä löytyy modernit tilat ja laitteet. Töitä on mukava tehdä niiden parissa."

Katso video

Anu

"Minulla on mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön ja käytössä on liukuva työaika"

KATSO VIDEO

Terveyttä ja hyvinvointia vauvasta vaariin

Työllistämme noin 3700 henkilöä ja olemme maakunnan suurin työnantaja. Kainuun soten kuntayhtymässä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut on yhdistetty jo vuonna 2005 Kainuun eri kuntien kesken. Vastaamme palveluista 72 000 asukkaan maakunnassa.

Kajaanissa toimiva Kainuun keskussairaala vastaa erikoissairaanhoidon palveluista, esimerkiksi päivystyksestä ja leikkaustoiminnoista, tehohoidosta, synnytyksistä, psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta. KAKS:n tilat ja toiminta uudistetaan täysin vuoden 2021 loppuun mennessä uuden sairaalan myötä. Ensimmäiset uudet osat on jo otettu käyttöön vuoden 2020 kuluessa.

Avoimet työpaikat

Kuntoutuspsykologi

Kainuun sotessa on tarjolla mielenkiintoinen kuntoutuspsykologin tehtävän sijaisuus…

Lähihoitaja

Lähihoitajan tehtävät Kajaanin keskustan alueen kotihoidossa.

Lähihoitaja

Lähihoitajan tehtävät Vuolijoen Emmakodissa. Vuolijoen Emmakoti on tehostun palveluasumisen yksikkö.

Sairaanhoitaja, kotihoito Kajaani

Etsimme moniammatilliseen työyhteisöömme sairaanhoidollista osaajaa.

Sosiaalityöntekijä

Kajaanin lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän virka Kajaanin perhekeskuksella, 3.5.

Sosiaalityöntekijä

Kajaanin lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän virka 3.5.2021 alkaen, Kajaanin perhekeskus.

Kätilö

Haemme kätilöä Kainuun keskussairaalaan.

Apulaisosastonhoitaja

Haemme apulaisosastonhoitajaa Kainuun keskussairaalan päivystyspalveluihin.

Lääkintävahtimestari/ lähihoitaja

2 lääkintävahtimestarin / lähihoitajan määräaikaista sijaisuutta Kainuun keskussairaalan…

Sairaanhoitaja keuhkosairauksien poliklinikalla

Haemme sairaanhoitajaa aikuisten somaattisen erikoissairaanhoidon poliklinikka-aluelle toistaiseksi…

Lähi- tai sairaanhoitaja

Haemme neljää (4) itsenäiseen työhön pystyvää…

Toimintaterapeutti

Kainuun sotessa on tarjolla mielenkiintoinen toimintaterapeutin tehtävä aikuisten…

Kokki

Haemme työyhteisöömme kokkia (1) ravitsemus- ja laitoshuoltoon Kajaanin alueelle…

Sairaanhoitaja

Sotkamon terveyskeskussairaalassa on avoinna sairaanhoitajan kesäloman sijaisuus ajalle 3.5.-22.8.

Fysioterapeutti

Fysioterapeutin työtehtävät ikäihmisten ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa Hoitokoti…

Sosiaaliohjaaja

Haemme uudistushaluista ja kehittäjähenkistä sosiaaliohjaajaa aikuissosiaalityön kuntouttavan…

Huoltomestari

Kainuun soten teknisten palveluiden lääkintälaitehuollon esimiehen tehtävät sekä…

Röntgenhoitaja

Kainuun keskussairaalassa kuvantamisen yksikössä on haettavana röntgenhoitajan määräaikainen…

Sairaanhoitaja

Suomussalmen terveyskeskussairaalassa avoinna sairaanhoitajan määräaikainen sijaisuus ajalla 3.5.

Sairaanhoitaja

Avoinna sairaanhoitajan määräaikainen sijaisuus leikkaus- ja anestesiaosastolla 26.4.-30.9.2021.

Apulaispalveluesimies

Apulaispalveluesimiehen tehtävän tarkoituksena on kehittää ja tukea työyksikkönsä toimintaa yhdessä…

Johtava sosiaalityöntekijä

Haemme vammaispalveluiden vastuualueelle johtavaa sosiaalityöntekijää vakituiseen virkasuhteeseen.

Palveluvastaava, ravintopalvelut

Haemme palveluvastaavaa ravitsemus- ja laitoshuoltoon Kajaanin alueelle määräaikaiseen työtehtävään…

Osastonhoitaja

Viran hakuaikaa on jatkettu 16.4.2021 saakka.

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajan tehtävä Hoitokoti Paltaranta ja Jokirinteellä.

Koulupsykologi

Haemme neljää (4) koulupsykologia Kajaaniin esi- ja peruskouluasteelle.

Sosiaalityöntekijä

Sotkamon lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän viransijaisuus ajalla 6.5.2021-31.1.2022.

Pieneläinhoitaja

Ympäristöterveydenhuollon tulosalueella eläinlääkintähuollossa on haettavana 30.4.2021 klo 15.

Terveyskeskuslääkäri terveyskeskussairaalaan

Organisaatiomuutoksen vuoksi Kajaanin terveyskeskussairaalassa avautuu uusi lääkärin virka vuoden…

Kesälääkärin sijaisuudet erikoissairaanhoidossa

Kesälääkärin sijaisuudet erikoissairaanhoidon tulosyksiköissä Kainuun keskussairaalassa.

Kesälääkärin sijaisuudet terveyskeskuksissa

Kesälääkärin sijaisuudet Kainuun soten terveyskeskussairaaloissa.

Lähihoitajan ja sairaanhoitajan sijaisuudet

Tervetuloa työskentelemään Kainuun soteen.

Töihin Kainuun soteen

Olemme Kainuun suurin työnantaja.

Lähi- ja sairaanhoitaja

Tervetuloa työskentelemään Kainuun soteen. Haemme lähihoitajia…

Vs. terveyskeskuslääkäri

Kainuun soten terveysasemilla on avoimia terveyskeskuslääkärin sijaisuuksia.

Miksi Kainuun sote?

Tarjoamme työntekijälle mukavan työyhteisön, mielenkiintoisia sekä haastavia työtehtäviä sekä asianmukaista koulutusta. Olemme saaneet palautetta rennosta ja mukavasta työilmapiiristä sekä hyvästä kollegiaalisesta tuesta. Työnantajana Kainuun sote panostaa työntekijöiden kokonaisvaltaiseen viihtymiseen.

Lääkäriksi Kainuuseen

Olem­me Kai­nuun suu­rin työ­nan­ta­ja, jo­ten työn­te­ki­jäl­le voi­daan tar­jo­ta mie­len­kiin­toi­sia ja haas­ta­via työ­teh­tä­viä se­kä jous­ta­vat ja hy­vät työ­suh­de-edut.

LUE LISÄÄ

Hoitajaksi Kainuuseen

Teem­me asia­kas­läh­töis­tä ja osaa­vaa hoi­to­työ­tä mo­niam­ma­til­li­sis­sa tii­meis­sä.

LUE LISÄÄ

Sijaisuudet

Meil­lä on tar­jol­la eri mit­tai­sia si­jai­suuk­sia ja voit myös teh­dä keik­kaa oman ai­ka­tau­lu­si mu­kai­ses­ti. Keik­kai­le­mal­la pää­set tu­tus­tu­maan eri yk­si­köi­hin saa­den mo­ni­puo­lis­ta työ­ko­ke­mus­ta.

ILMOITTAUDU SIJAISEKSI

Ota yhteyttä

Au­kio­loa­jat:
Toi­mis­to avoin­na ma-pe klo 9.00-15.00
Pu­he­li­mit­se olem­me ta­voi­tet­ta­vis­sa ma-to 8.00-16.00 ja pe 8.00-15.00

Osoi­te:
Se­mi­naa­rin­ka­tu 2, Int­te­ri -ra­ken­nus
87100 Ka­jaa­ni

YHTEYSTIEDOT