KAINUUN SOTE

Tule osaavaan joukkoomme!

"On mielekästä toimia yhteistyössä osana mukavaa ja osaavaa tiimiä"

Lähihoitaja Minna Härkönen kertoo työstään Kainuun Sotessa

"Keskisuuren kunnan alueella työskentely on mielenkiintoista"

Apulaisylilääkäri Tuula Sassi kertoo työstään Kainuun Sotessa

Tutustu työntekijöihimme

Jesse

"Meiltä löytyy modernit tilat ja laitteet. Töitä on mukava tehdä niiden parissa."

Anu

"Minulla on mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön ja käytössä on liukuva työaika

Terveyttä ja hyvinvointia vauvasta vaariin

Työllistämme noin 3800 henkilöä ja olemme maakunnan suurin työnantaja. Kainuun soten kuntayhtymässä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut on yhdistetty jo vuonna 2005 Kainuun eri kuntien kesken. Vastaamme palveluista 72 000 asukkaan maakunnassa.

Kajaanissa toimiva Kainuun keskussairaala vastaa erikoissairaanhoidon palveluista, esimerkiksi päivystyksestä ja leikkaustoiminnoista, tehohoidosta, synnytyksistä, psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta. KAKS:n tilat ja toiminta uudistetaan täysin vuoden 2021 loppuun mennessä uuden sairaalan myötä. Ensimmäiset uudet osat on jo otettu käyttöön vuoden 2020 kuluessa.

Avoimet työpaikat

Miksi Kainuun sote?

Tarjoamme työntekijälle mukavan työyhteisön, mielenkiintoisia sekä haastavia työtehtäviä sekä asianmukaista koulutusta. Olemme saaneet palautetta rennosta ja mukavasta työilmapiiristä sekä hyvästä kollegiaalisesta tuesta. Työnantajana Kainuun sote panostaa työntekijöiden kokonaisvaltaiseen viihtymiseen.

Lääkäriksi Kainuuseen

Olem­me Kai­nuun suu­rin työ­nan­ta­ja, jo­ten työn­te­ki­jäl­le voi­daan tar­jo­ta mie­len­kiin­toi­sia ja haas­ta­via työ­teh­tä­viä se­kä jous­ta­vat ja hy­vät työ­suh­de-edut.

Hoitajaksi Kainuuseen

Teem­me asia­kas­läh­töis­tä ja osaa­vaa hoi­to­työ­tä mo­niam­ma­til­li­sis­sa tii­meis­sä.

Sijaisuudet

Meil­lä on tar­jol­la eri mit­tai­sia si­jai­suuk­sia ja voit myös teh­dä keik­kaa oman ai­ka­tau­lu­si mu­kai­ses­ti. Keik­kai­le­mal­la pää­set tu­tus­tu­maan eri yk­si­köi­hin saa­den mo­ni­puo­lis­ta työ­ko­ke­mus­ta.

ILMOITTAUDU SIJAISEKSI

Ota yhteyttä

Au­kio­loa­jat:
Toi­mis­to avoin­na ma-pe klo 9.00-15.00
Pu­he­li­mit­se olem­me ta­voi­tet­ta­vis­sa ma-to 8.00-16.00 ja pe 8.00-15.00

Osoi­te:
Se­mi­naa­rin­ka­tu 2, Int­te­ri -ra­ken­nus
87100 Ka­jaa­ni

Yhteystiedot