Sosiaalityöntekijäksi Soiteen

Soitessa on nyt auki useita sosiaalityöntekijän virkoja ja viransijaisuuksia!

Soite työnantajana

Ammattitaitoinen ja työssään viihtyvä henkilökunta on menestyvän toiminnan edellytys. Soite tarjoaa työntekijöilleen turvallisen työpaikan ja hyvät mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen. Soitessa työskentelee n. 3800 eri alojen ammattilaista. Soitessa vallitsee reilu tekemisen meininki, työntekijöi­hin luotetaan ja heitä kunnioitetaan. Soiten henkilöstön työhyvinvointikyselyyn vastanneista lähes 80% suosittelee Soitea työnantajana.

Tule töihin osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme Soiten sosiaalihuoltoon. Tarvitsemme sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia erilaisiin tehtäviin sosiaalityön kentällä eri paikkakunnilla Soiten alueella.

Arvostamme henkilöstön hyvinvointia ja henkilöstöä kannustetaan osallistumaan sisäiseen, alueelliseen ja ulkoiseen koulutukseen osaamisen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Samalla kun henkilökunnan tietotaitoa kehitetään, varmistetaan asiakkaan vastaanottaman palvelun korkea laatu. Osaaminen lisää myös työssä viihtymistä, johon kiinnitämme erityistä huomiota. Tervetuloa meille sosiaalihuollon ammattilaiseksi.

Hae lastenvalvojan avoinna olevaan virkaan!

Lastenvalvojan avoinna oleva virka on lapsiperheiden palvelualueella. Tehtäviin kuuluvat lapsen isyyden selvitykset ja lasta koskevien huolto-, tapaamis- ja elatussopimusten laatiminen ja vahvistaminen sekä olosuhdeselvitykset vanhempien huoltoriitatilanteissa. Kehitämme jatkuvasti yhä sovittelevampaa työotetta ja lapsen edun huomioimista jo varhaisessa vaiheessa.

HAE LASTENVALVOJAN VIRKAA PERHEKESKUSPALVELUN PALVELUALUEELLA

Tutustu työntekijöihimme

Millaista meillä on olla töissä? Lue alta tarkemmin Erican, Katjan, Annen sekä Ellenin ja Mikaelan työstä.

Sosiaaliohjaaja Erica

Erica työskentelee sosiaaliohjaajana Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten sosiaalisessa kuntoutuksessa. Hänen työ koostuu asiakkaan auttamisesta eri asioissa ja tarpeissa. Hän etsii asiakkaalle oikeita palveluita, on asiakkaan tukena, motivoimassa ja kannustamassa.

Sosiaalityöntekijä Katja

Katja työskentelee Soitella lastensuojelun sosiaalityöntekijänä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä toimii lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijä ja työhön kuuluu asiakastapaamiset, asiakkaiden asioiden hoitaminen sekä hallinnolliset työt.

Sosiaalityöntekijä Anne

Anne työskentelee sosiaalityöntekijänä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten lastensuojelussa. Annen työ koostuu pitkälti omien asiakkaiden parissa työskentelystä. Asiakkuudet lastensuojelussa ovat yleensä melko pitkiä, sillä yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa.

Socialarbetare Ellen och Mikaela

Ellen och Mikaela jobbar båda som socialarbetare i ett Team i Soite som handhar både familjestödservice och barnskydd. Deras arbete omfattar klientarbete med barn och familjer. Arbetet som socialarbetare är väldigt varierande och Mikaela och Ellen säger att dom har ett brett arbetsområde.

Tule mukaan moniammatilliseen tiimiin

Soiten lastensuojelussa toimitaan systeemisen tiimimallin mukaisesti moniammatillisesti, mikä mahdollistaa tiiviin työskentelyn lähellä lasta ja hänen perhettään. Systeeminen tiimityöskentely luo perheiden ja lasten parissa työskentelylle puitteet, jotka tukevat työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistyön sujumista, palveluiden yhteensovittamista, ammatillisuuden kasvua ja osaamisen jakamista. Kaikissa tiimeissä on tiiminvetäjän ja sosiaalityöntekijöiden lisäksi ohjaajia, koordinaattori ja perheterapeutti. Kannustava ja tukeva tiimi madaltaa työn kuormitusta.

Hae sinäkin mukaan joukkoomme!

Hae mukaan