Kouvolan Vesi Oy - Kuntarekry

Ammattina vesi

Tule töihin Kouvolan Vedelle!

Kouvolan vesi työnantajana

Kouvolan Vesi Oy on uudistuva vesihuoltolaitos, joka vastaa yli 15 000 asiakkaan vesihuoltopalveluista ja työllistää yli 50 työntekijää. Tuotamme laadukkaita, vastuullisia vesihuoltopalveluita vahvalla asiantuntemuksella – lähellä asiakasta.

Vesihuollon ammattilaiset

Vesihuollossa kaikki on kunnossa silloin, kun sitä ei huomaakaan. Pyrimme huomaamattomaan ja varmaan vesihuoltoon toimintaamme ja palveluamme jatkuvasti kehittämällä. Investoinneilla lisäämme vesihuollon toimintavarmuutta. Ongelmatilanteet selvitämme nopeasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Kouvolan Veden työtehtävät koostuvat monipuolisista tehtävistä vesihuollon parissa.

Verkosto

Verkostoyksikössä kunnossapidon ja rakentamisen vaihtuvissa kohteissa työskentelee vesihuollon ammattilaisia, asentajia ja työnjohtoa. He vastaavat vesihuolto-, viemäri- ja hulevesiverkoston toimivuudesta, kunnossapidosta sekä rakennus- ja saneeraushankkeiden toteuttamisesta.

Verkoston henkilöstön tehtäviin kuuluvat myös vesimittareiden vaihto ja tarkastus.

Veden tuotanto ja jätevesien käsittely

Tuotannon yksikölle kuuluvat puhtaan veden tuotanto sekä jätevedenpumppaamot ja jäteveden puhdistaminen. Veden tuotannon henkilöstö vastaa laadukkaan ja puhtaan talousveden tuotannosta niin pintavesilaitokseilla kuin pohja- ja tekovedenottamoilla.

Jätevesipuolen henkilöstön tehtäviä ovat jätevesipumppaamoiden kunnossapito, sekä jätevesien puhdistus ympäristölupavaatimusten mukaisesti jätevedenpuhdistamolla.

Suunnittelu

Suunnitteluyksikkö vastaa vesihuoltoverkostojen suunnittelusta saneeraus- ja uudiskohteissa. Pienemmissä kohteissa suunnitelmat laaditaan yksikön omana työnä, kun taas suuremmissa hankkeissa suunnittelutyö tilataan kaupungilta tai konsulteilta.

Suunnitteluyksikön tehtäviin kuuluu lisäksi verkkotietoaineiston ylläpito - verkoston sijaintitietoa mitataan maastossa omien kartoittajien voimin ja maastossa mitattu tieto tallennetaan verkkotietojärjestelmään suunnitteluavustajien toimesta.

Suunnittelun henkilöstö vastaa myös erilaisten lausuntojen antamisesta sekä auttaa asiakkaita ja rakentajia vesihuoltoon ja hulevesiin liittyvissä asioissa.