Psykologiksi Kymenlaaksoon

Olen päässyt kehittämään osaamistani esimerkiksi erilaisten koulutusten kautta. Usein tiistaisin ja torstaisin järjestetään aihepiiriltään erilaisia noin tunnin mittaisia koulutuksia, joihin pääsee osallistumaan matalalla kynnyksellä

Heidi, Psykologi, nuorisopsykiatrian poliklinikka

Psykologien elämää Kymenlaaksossa

.

Kysy lisää ura- ja harjoittelumahdollisuuksistasi

Kymsoten psykologitehtävät ja tarjoaa psykologille monipuoliset mahdollisuudet työllistyä. Osana psykologipalveluita sinun on mahdollista keskittyä ja syventää ammattitaitoasi toivomaasi sovellusalaan ja laajentaa osaamista hankkimalla työkokemusta eri sovellusaloilta. Psykologit tapaavat toisiaan säännöllisesti ja kehitämme yksikkömme toimintaa aktiivisesti.

Palveluesimies, psykologipalvelut

Tarjaliisa Raitanen

tarjaliisa.raitanen@kymsote.fi

p.0442231279

Tule psykologiharjoittelijaksi Kymsotelle

Tule meille psykologiharjoitteluun!

Meillä psykologiharjoittelija saa kattavan perehdytyksen, hyvän ohjauksen ja monipuolisen kokemuksen eri tehtävistä harjoittelun aikana. Halutessasi voit myös käydä tutustumassa eri psykologityöhön eri yksiköissä.

Psykologiharjoittelijalla on oma tehtävänkuvaus, joka tukee harjoittelun tavoitteiden saavuttamista. Olemme saaneet harjoittelijoilta hyvää palautetta ja moni on myös meille työllistynyt harjoittelun jälkeen. Harjoittelijoilta toivomme aktiivista työotetta ja halua kehittää ja kehittyä psykologiyhteisön jäsenenä.

Otamme vuosittain vähintään kolme psykologiharjoittelijaa, tarjolla olevat paikat ovat eri työyksiköissä vuosittain. Huomioimme mahdollisuuksien mukaan opiskelijan toiveet harjoittelupaikasta. Paikkoja on niin Kouvolan, Kotkan kuin Haminan alueella.

Psykologiharjoittelijan palkka on 2100 €/kk ja se maksetaan koko 5 kk harjoittelunajalta.

Koska kyseessä on yli 3 kk työsuhde, psykologiharjoittelijaa koskee työhöntulotarkastus ja siihen sovelletaan koeaikaa.

Kymsoten psykologipalveluiden osaamiskeskukseen kuuluvat kaikki Kymsoten psykologit, yhteensä meillä on yli 50 psykologin paikkaa. Psykologiesimiehen lisäksi yksiköllä on kaksi tiimivastaavaa ja koulutuspsykologi, jotka toimivat työntekijöiden tukena ammatillisissa asioissa. Yhdessä koko yksikkönä kehitämme Kymsoten psykologipalveluita aktiivisesti. Pidämme säännöllisesti yhteyttä niin lähimpien kollegoiden kuin laajemmin eri palveluissa toimivien psykologien kesken. Yksikön sisällä konsultaatiomahdollisuudet ovat hyvät ja hyödynnämme yhteydenpidossa joustavasti etäyhteyksiä.

Kysy ajankohtaisesta tilanteesta:

palveluesimies Tarjaliisa Raitanen

p 044 2231279

tarjaliisa.raitanen@kymsote.fi

Tule psykologiksi Kymsotelle