NordLab - Kuntarekry

Tule vahvistamaan kanssamme terveyttä

NordLab on korkealaatuisten laboratoriopalvelujen tuottaja

Meille töihin

NordLab tuottaa laboratoriopalvelut pohjoissuomalaisille julkisen terveydenhuollon potilaille 80 toimipisteessä Keski-Pohjanmaalta Lappiin. Jopa 70% lääketieteellisestä päätöksenteosta hyödyntää tekemäämme työtä.

Meitä kuvaa osaava työ, yhdessä tekeminen ja jatkuva kehittäminen. Haluamme, että työntekijämme voivat innostua työstään, kehittyä ja voida hyvin.

Meitä on yhteensä 750. Tervetuloa mukavaan joukkoomme!

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme, täytä työpaikkahakemus tai lähetä avoin hakemus. Sinua tarvitaan!

Haluamme, että meillä

  • jokainen voi innostua työstään
  • kaikkien ideat ja huolet tulevat kuulluiksi
  • jokainen kokee itsensä arvostetuksi
  • voimme käyttää osaamistamme ja oppia uutta
  • meillä on hyvä tehdä töitä yhdessä.

Teemme kurinalaisesti töitä, jotta onnistumme näissä tavoitteissamme koko ajan paremmin.

Koska työntekijämme ansaitsevat vain parasta. Koska asiakkaamme ansaitsevat vain parasta.

Laboratoriopalvelumme

Tarjoamme kattavasti laboratorioalan palveluita. Lääketieteellisiä erikoisalojamme ovat kliininen kemia, kliininen mikrobiologia, hematologia, genetiikka sekä verikeskus- ja näytteenottotoiminnat.

Työmme eri erikoisaloilla perustuu huippuosaamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Työtämme leimaa vahva tahto edistää terveyttä ja yhdessä tekeminen.

Kliininen kemia

Kliinisen kemian laboratoriotutkimuksia käytetään yleisimpien sairauksien (kuten sydän- ja verisuonitautien) toteamisessa, riskin määrityksessä sekä hoidon seurannassa.

Tuotamme laajasti peruskemian ja erikoiskemian, kuten endokrinologian ja metabolian, tutkimuksia koko Pohjois-Suomen alueelle. Vahvuuksiamme ovat esimerkiksi aineenvaihduntasairauksien diagnostiikka sekä hormonien ja tiettyjen lääkkeiden tandem-massaspektrometriatutkimukset. Kliinisen kemian tutkimuksia tehdään laajasti toimialueellamme eri menetelmin. Paikallisia hoitoketjuja tuemme vieritutkimuksin ja pienemmillä laitteilla ja sairaaloiden toimintaa automatisoiduilla laboratoriomenetelmillä.

Erikoisalalla työskentelee sairaalakemistejä, erikoislääkäreitä, laboratoriohoitajia sekä laborantteja.

Kliininen mikrobiologia

Kliininen mikrobiologia tuottaa palveluita infektio- ja autoimmuunitautien diagnostiikkaan sekä infektioiden torjuntaan ja seurantaan. Tutkimusvalikoimassamme on bakteriologian, virologian, mykologian, parasitologian, infektioserologian sekä autoimmunologian tutkimuksia. Käytössämme on laaja joukko moderneja tutkimusmenetelmiä, joita uudistamme jatkuvasti kehittyviä diagnostiikkamahdollisuuksia hyödyntäen sekä yhteistyössä infektiolääkäreiden ja muiden infektioita hoitavien kliinikkoasiantuntijoiden kanssa.

Mikrobiologian erikoisalalla työskentelee sairaalamikrobiologeja ja mikrobiologian erikoislääkäreitä sekä lisäksi erikoistumisvaiheessa olevia koulutettavia kummastakin erityisasiantuntijaryhmästä. Käytännön analytiikkaa ja päivittäistä laboratoriotyötä tekevät laboratoriohoitajat ja laborantit. Suuri osa mikrobiologian laboratoriossa tehtävästä analytiikasta onkin erittäin laajaa perehdytystä ja erityisosaamista vaativaa työtä.

Hematologia

Hematologian laboratoriotutkimuksia käytetään erityisesti verisyöpien ja muiden hematologisten tautien toteamisessa ja niiden hoitojen seurannassa. Erikoisalalla tehdään muun muassa morfologia- ja virtaussytometriatutkimuksia, ja käytössä on laaja hemostaasitutkimusten valikoima.

Sairaaloissa NordLab ylläpitää sairaalan ja sitä ympäröivän palvelualueen tarpeisiin liittyvää hematologian tutkimusvalikoimaa. Pienimpien toimipisteiden tutkimusvalikoima kattaa usein vain perusverenkuvan määrityksen ja joitakin vieritutkimuksena tehtäviä hyytymistutkimuksia.

Hematologian erikoisalalla työskentelee hematologian erikoislääkäreitä, sairaalakemistejä ja laboratoriohoitajia. Osallistumme lisäksi sairaalakemistien sekä erikoislääkäreiden erikoistumiskoulutukseen.

Verikeskustoiminta

Verikeskuslaboratorioissa tehdään verensiirtoihin tarvittavat sopivuustutkimukset ja säilytetään verivalmisteet sairaalan ja ympäröivän palvelualueen verensiirtohoidon tarpeisiin. Oulun yliopistosairaalan yhteydessä olevassa NordLabin verikeskuksessa tehdään myös vaativia verensiirtohoidon sopivuustutkimuksia, kuten veriryhmävasta-aineiden tunnistusta. Verikeskukset toimivat kiinteässä yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin (SPR) Veripalvelun kanssa.

Verikeskuksen laboratoriohoitajat tekevät tarvittavat verensiirtohoidon sopivuustutkimukset käyttäen pääasiassa automaattilaitteistoja. Verikeskuksissa työskentelee myös sairaalakemistejä ja verensiirtohoidon asiantuntemuksen omaavia laboratoriolääkäreitä.

Tiesitkö, että:

NordLabin verikeskuksen seinänaapurina Oulussa sijaitsee SPR:n Veripalvelun jakelukeskus, joka palvelee koko Pohjois-Suomen verensiirtohoitoa.

Genetiikka

NordLabin genetiikan erikoisalalla tutkitaan sekä synnynnäisiä että erilaisiin syöpiin liittyviä perimän muutoksia. Tutkimusvalikoimaamme kuuluvat kromosomi- ja FISH-tutkimukset, molekyylikaryotyypitys ja DNA-tutkimukset sisältäen muun muassa uuden sukupolven sekvensointitutkimuksia.

Genetiikan erikoisalalla työskentelee sairaalageneetikkoja, erikoislääkäreitä sekä laboratoriohoitajia. Osallistumme sairaalageneetikkojen ja erikoislääkäreiden erikoistumiskoulutukseen.

Tiesitkö, että:

Genetiikan laboratorion tutkimusten tekeminen saattaa kestää kaikkine eri työvaiheineen jopa useita viikkoja. Tutkimukset laboratoriossa vaativat erittäin paljon “käsityötä”.

Näytteenottotoiminta

NordLabissa näytteenottotoiminta koostuu seuraavista palvelukokonaisuuksista:

  • Verinäytteiden ottaminen
  • Sydänfilmin (EKG) ottaminen
  • Keuhkojen toimintakoe (spirometria)
  • Virtsa- ja ulostenäytteenanto
  • Näytteenotto yksityislääkärin lähetteellä asioiville

NordLabin näytteenottotoimintaan ei toistaiseksi kuulu gynekologisten näytteiden eikä sieninäytteiden ottaminen.

Näytteenottotyö on kaiken laboratoriotoiminnan perusta, sillä vain oikeaoppisesti otetuista näytteistä voidaan tehdä luotettavia laboratorioanalyysejä. Olemme ylpeitä vankasta näytteenoton osaamisesta sekä asiantuntijuudestamme. Kaikki NordLabin näytteenottajat ovat erittäin ammattitaitoisia.

NordLab osallistuu aktiivisesti uusien terveydenhuoltoalan ammattilaisten opintoihin tarjoamalla harjoittelupaikkoja näytteenoton osalta bioalanlyytikoille ja lähihoitajille sekä jossakin määrin myös sairaanhoitajille. Eli näytteitä voi olla ottamassa vasta uransa alussa oleva tuleva terveydenhuoltoalan ammattilainen.

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme, täytä työpaikkahakemus tai lähetä avoin hakemus. Sinua tarvitaan!