Tekninen ala

Tervetuloa rakentamaan Nurmijärvi-ilmiötä!

Nurmijärvi on Suomen vireä kasvukunta, jossa on yli 44 000 asukasta ja lukuisia yrityksiä. Kunnan yleisilme on luonnonläheinen ja pientalovaltainen omaleimaisine keskuksineen. Kunnan ympäristötoimiala vastaa Suomen suurimman kunnan maanhankinnasta, kaavoituksesta, yhdyskuntasuunnittelusta, rakennusvalvonnasta ja kunnallistekniikan rakentamisesta sekä lukuisista kunnan toimitiloista kouluista päiväkoteihin. Hyvällä projektinhallinnalla ja selkeillä toimintavoilla toimiala varmistaa nopean, joustavan ja johdonmukaisen toiminnan. Tervetuloa joukkoomme!

Tule meille töihin!

Nurmijärven kunnan ympäristötoimialalla työskentelee yhteensä 170 työntekijää eli ilmiöntekijää. Teknisen alan ilmiöntekijät vastaavat kunnan kiinteistöistä, rakentavat infraa ja suunnittelevat uusia asuinalueita. Meillä on eri alojen ammattilaisia, ja meitä yhdistää halu palvella kuntalaisia. Haluatko tulla mukaan porukkaamme? Hae avoimia työpaikkojamme jo tänään!

Kaikki Nurmijärven kunnan työpaikat