Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen vinkkipalkkion pilotointi

Varhaiskasvatuspalvelut pilotoi 500 euron vinkkipalkkiota 12.2.-30.6.2024 uusien kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien, varhaiskasvatuksen sosionomien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien rekrytoinnissa!

Vinkkipalkkio on kertaluonteinen kannustin, jolla pyritään parantamaan työvoiman saatavuutta varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen sosionomin ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävissä. Vinkkipalkkiota sovelletaan niissä tilanteissa, joissa organisaation työntekijä tai viranhaltija on vinkannut hakijan, joka tulee valituksi varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen sosionomin tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään. Valitulla tulee olla varhaiskasvatuslain mukainen kelpoisuus tehtävään. Edellytyksenä on, että suosittelu johtaa rekrytointiin. Rekrytoitavan tulee olla työnantajan ulkopuolelta tullut työntekijä eikä palkkiota makseta sisäisestä siirtymisestä tai määräaikaisen työntekijän vakinaistamisen yhteydessä.

Vinkkipalkkio maksetaan sekä rekrytoidulle, että vinkin antajalle kertaluonteisesti. Vinkkipalkkio maksetaan, kun rekrytoitavan uuden työntekijän palvelussuhde on kestänyt 6 kuukautta. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että palvelussuhde on voimassa (vinkkaaja ja rekrytoitu) eikä palvelussuhde ole irtisanomisajalla.

Miten vinkkipalkkion voi saada?

Työnhakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella suosittelijat-kohdassa Nurmijärven kunnassa työskentelevän tuttavan nimi ja nimike, joka toimii suosittelijana. Huomaathan, että suosittelusta tulee yhteisesti sopia. Mikäli kirjallista ilmoitusta ei ole tehty, ei vinkkipalkkiota makseta.

Tule töihin päiväkotiin Nurmijärvelle!

Tarjoamme laadukasta, monipuolista ja ajanmukaista varhaiskasvatusta noin 2500 lapsellemme puolen tunnin päästä Helsingistä. Katso avoimet paikat ja hae nyt!

Katso avoimet paikat
Tervetuloa töihin päiväkotiimme!

Nurmijärvi on reilun 44 000 asukkaan kasvukunta, jonka palveluksessa työskentelee noin 1800 ammattilaista. Tavoitteenamme on tarjota laadukasta, monipuolista ja ajanmukaista varhaiskasvatusta noin 2500 lapselle kunnallisissa ja yksityisissä varhaiskasvatusyksiköissä. Kehitämme systemaattisesti varhaiskasvatussuunnitelman sisältöalueita ja esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä perusopetuksen kanssa.

Varhaiskasvatuksen tehtävissä tarvitaan lämmintä suhtautumista lapseen, lapsen kasvun ja kehityksen ymmärrystä, kehittävää työotetta ja elämänmyönteistä asennetta.

VARHAISKASVATUKSEN AVOIMET TYÖPAIKAT
Päiväkotien työntekijöille lisää palkkaa

Nurmijärvellä on päätetty kunta-alalle sovittujen yleiskorotusten lisäksi nostaa muun muassa varhaiskasvatuksessa työskentelevien palkkoja. Tehtäväkohtaisia palkkoja nostetaan varhaiskasvatuksen opettajilla kunta-alan yleiskorotuksen kanssa noin 100 euroa, varhaiskasvatuksen esiopettajilla ja erityisopettajilla yleiskorotuksen kanssa palkka nousee noin 200 euroa. Päiväkodin johtajilla palkankorotus on yhteensä yleiskorotuksen ja tasokorotuksen kanssa yli 250 euroa ja lastenhoitajilla yhteensä taso- ja yleiskorotuksen kanssa vajaa 100 euroa. Palkankorotukset ovat astuneet voimaan kesäkuun 2023 alussa.

Lue lisää!
Resursoimme lasten hyvinvointiin

Varhaiskasvatuksen lakisääteisen mitoituksen mukaan päiväkotiryhmässä työskentelee kolme kasvattajaa. Lapsiryhmän koko vaihtelee lasten iän ja tuen tarpeen mukaan.

Nurmijärvellä lasten eriasteinen tuen tarve on huomioitu lisäämällä ryhmiin varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajia neljänsiksi kasvattajiksi sekä nimeämällä jokaiseen päiväkotiin konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lisäksi Nurmijärvellä on valtion hankerahoituksella kehitetty uudenlaista mallia tukemaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa: kunnassa on työskennellyt vuoden alusta viisi alueellista varhaiskasvatuksen opettajaa, jotka jalkautuvat lapsiryhmiin suunnitelmallisesti sovitun jakson ajaksi.

Tule töihin varhaiskasvatukseen

Katso mitä työntekijät kertovat työstä Nurmijärven kunnan varhaiskasvatuksessa.

Hae nyt!
Alueellisen varhaiskasvatuksen opettajan matkassa

Iida Pekkanen koordinoi alueellisten varhaiskasvatuksen opettajien tiimiä ja työskentelee koko kunnan alueella. Hänen tehtävänään on tukea varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja sitä kautta lasten hyvinvointia.

”Ylimääräisenä kasvattajana mahdollistan ryhmän toiminnan kehittämisen lasten tarpeita vastaavaan suuntaan”, Pekkanen kertoo.

Lue Iidan haastattelu!
Millaista on keikkatyö varhaiskasvatuksessa?

Kurkkaa videolta, millaista on keikkatyö varhaiskasvatuksessa !

Lue lisää keikkatyöstä!

Kuntarekryä päivitetään 17.6. klo 17 - 23 välisenä aikana. Katkon aikana et pääse kirjautumaan omaan profiiliisi tai lähettämään työhakemuksia.