Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Reisjärven kuntien yhteinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä ja vastuulla on järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymä järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Väestöpohja Selänteen alueella on noin 17.700 asukasta. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Kärsämäelle.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on savuton työpaikka.

Työpaikat
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 9

Näytä kaikki