Skip to main content
Perusturvakuntayhtymä Akseli Perusturvakuntayhtymä Akseli Perusturvakuntayhtymä Akseli Perusturvakuntayhtymä Akseli

Perusturvakuntayhtymä Akseli

Kuntayhtymässä työskentelee vakituisia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia noin 440: Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinjalla 58, terveyspalveluiden palvelulinjalla 141 ja ikäihmisten palvelulinjalla 232. Meille voi ilmoittautua sijaishakijaksi Kuntarekry.fi sivuston kautta.
Avoimet toimet ja virat sekä sijaistarpeet ilmoitamme Kuntarekry.fi sivuilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköt sijoittuvat Masku - Mynämäki – Nousiainen alueelle.

Asiakas- ja potilaslähtöinen työmme on kotihoidon tiimeissä kaksivuorotyötä pitkälti itsenäisesti asiakkaan kotona toteutettavaa palvelua. Palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja vuodeosastoilla hoitajat työskentelevät kolmivuorotyössä. Lääkärin ja hoitajan vastaanotto- sekä suunterveydenhuollon työyksiköitä on useampia, joissa palveluja tarjotaan arkipäivinä.

Työnantajana tarjoamme työympäristön, jossa mahdollistuu jatkuva ammatillinen oppiminen arvojemme mukaisesti.

Avoimuuden, inhimillisyyden ja tasa-arvon periaatteiden mukaisesti kehitämme toimintaamme. Arvostamme luovuutta ja innovatiivisuutta. Kaikessa toiminnassa tavoitteenamme on vaikuttavuus. Systemaattisessa laadunarviointityössä käytämme apuna SHQS-laadunarviointijärjestelmää.

Arvostamme aloitteellisuutta ja rohkeutta. Palkkauksen suhteen olemme alueella kilpailukykyisiä. Työpaikkamme on savuton.

Tule joukkoomme tekemään tuloksekasta työtä.

Tarkempia tietoja Perusturvakuntayhtymä Akselista löydät sivuilta www.soteakseli.fi

Työpaikat
Perusturvakuntayhtymä Akseli 7

Näytä kaikki