1 Speciallärare/ Specialklasslärare - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

1 Speciallärare/ Specialklasslärare - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Välkommen i vår gemenskap. Vi är måna om en varm, öppen och tolerant atmosfär för alla parter - för elever, personal och vårdnadshavare.
Vi söker dig med god samarbetsförmåga, flexibilitet och en vilja att jobba i team. Ett intresse för aktivt lärande är något du värnar om och du är en god språklig förebild för eleverna.

Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998.

Den som väljs bör uppvisa godtagbar utredning om hälsotillstånd och straffregisterutdrag före tillträdandet.
Tjänsten besätts tills vidare från 1.8.2019 med sex månaders prövotid.

Lisätietoja

https://blog.edu.turku.fi/sirkkalaskola/

Närmare uppgifter ges av rektor Elise Kurtén, tfn 050 4323658, e-post namn.efternamn(a)turku.fi
Att lämna in ansökan: Ansökan inlämnas i första hand elektroniskt. Skriftliga ansökningar kan inlämnas innan ansökningstiden utgår till Bildningssektorns registratur, PB 355, 20101 Åbo.

Åbo stad, Bildningssektorn, Grundläggande utbildningen, Sirkkala skola
Osoite: Sirkkalagatan 20, 20700 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.
I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.
Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap. Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan