10 projektipäällikköä - Jyväskylän kaupunki

Keski-Suomen maakunnassa on käynnistymässä kaksi STM:n rahoittamaa sote-uudistuksen hanketta, joista toinen on Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke ja toinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelma -hanke. Keski-Suomessa hankkeiden muodostaman hankekokonaisuuden nimi on Monesta hyvästä yhdeksi parhaista.

Keski-Suomessa hankekokonaisuuden hallinnoinnista vastaa Jyväskylän kaupunki. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä maakunnan kuntien, sairaanhoitopiirin sekä sote-organisaatioiden kesken.

Nyt haemme Sote-rakenneuudistusta tukevaan hankkeeseen

10 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 3.8.2020 - 30.11.2021.

Hankkeessa vahvistetaan maakunnan nykyisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuullisten organisaatioiden keskinäistä yhteistyötä määrittelemällä ja yhtenäistämällä niiden palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen sekä organisaatioiden johtamiseen ja kustannustenhallintaan liittyviä toimintamalleja ja -prosesseja. Järjestämisvastuullisten organisaatioiden järjestämistoiminnan ja sitä tukevan teknologian yhtenäistämisellä ja yhteiskehittämisellä valmistaudutaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtoon perustettavalle maakunnalle. Hankkeessa keskitytään mm. yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton valmisteluun sekä aika- ja paikkariippumattoman sähköisen asioinnin, omahoidon sekä etähoivan ja -hoidon ratkaisujen ja toimintamallien yhteiskehittämiseen ja käyttöönottoon.

Projektipäällikkönä vastaat oman osa-alueen toteutumisesta hankesuunnitelman mukaisesti. Keski-Suomen Monesta hyvästä yhdeksi parhaista rakenneuudistushankkeessa on kolme pää osa-aluetta, jotka jakautuvat pienempiin kokonaisuuksiin. Näihin kokonaisuuksiin haetaan projektipäälliköitä vastaamaan tavoitteiden toteutumisesta. Tehtävässä toimit kiinteässä yhteistyössä Keski-Suomen kuntien ja sote-organisaatioiden kanssa.

PROJEKTIPÄÄLLIKÖIDEN OSA-ALUEET

Sote-järjestäjien yhteistyön tiivistäminen ja hankekoordinaatio:

1) Hallinto, järjestämisvastuun siirtoon liittyvät tehtävät, maakunnalliset yhteistyörakenteet

2) Järjestämissuunnitelma ja strategia

3) Laatuverkosto - tutkimus- ja kehittäminen

4) Osallisuus, järjestöyhteistyö

Tietojohtamisen ja ohjauksen vahvistaminen:

5) Tietojohtaminen

6) Hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen

7) Hankinta ja tuottajien ohjaus

8) Asiakkuudenhallinta ja asiakasohjaus

Sote-palveluiden yhtenäistäminen ja digitalisointi:

9) Asiakas- ja potilastietojärjesttelmä kokonaisuus (kuntanäkökulma)

10) Sähköinen asiointi, Omaolo, Etähoiva, Etähoito (kuntanäkökulma)

Projektipäällikön kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi sinulla tule olla vankka kokemus ja osaaminen sosiaali- ja terveyspalveluista esim. johtamisesta, kehittämisestä tai ICT:stä. Tehtävä vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja, avarakatseisuutta ja ymmärrystä sote-uudistuksen tavoitteista ja edistymisestä. Tehtävässä on kestettävä epävarmuutta sekä pystyttävä muodostamaan kuvaa tulevasta Sote-maakunnasta ja siihen liittyvistä järjestämisen sekä järjestelmien kokonaisuudesta.

Työn menestyksellinen hoitaminen vaatii itsenäistä työotetta, verkostomaista tapaa työskennellä sekä valmiutta ottaa vastuuta hankekokonaisuudesta. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä ja liikkumista maakunnan alueella sekä osallistumista valtakunnallisiin tilaisuuksiin.

Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä ja liikkumista maakunnan alueella sekä osallistumista valtakunnallisiin tilaisuuksiin.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 3.8.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on koeaika. Haku on ehdollinen ja vaatii STM;n päätöksen rahoituksesta. Hankkeen tehtävänkuvat ja tehtävät tarkentuvat liittyen lopulliseen rahoituspäätökseen ja voivat muokkautua tämän vuoksi hankkeiden käynnistyessä.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.soteuudistus.fi

Tutustu työnantajaan

Toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302 ke 20.5. klo 12-13.00, pe 22.5. klo 8.30-9.30, ti 26.5. klo 12 -13.00. Muina aikoina sähköpostitse etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Lähes 143 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!