Skip to main content
test
2-3 tuntiopettajaa, valmistava opetus - Rauman kaupunki

Haemme 2-3 opettajaa valmistavaan opetukseen.

Virkasuhteiset tuntiopettajan tehtävät täytetään ajalle 15.8.2022-31.7.2023 tai sopimuksen mukaan. Tehtävät ovat ensisijaisesti vuosiluokilla 1-6.

Valmistava opetus antaa valmiuksia Suomeen muuttaneille vieraskielisille oppilaille siirtyä perusopetukseen sekä vahvistaa muita koulunkäynnissä tarvittavia tietoja sekä taitoja. Valmistava opetus kestää keskimäärin vuoden ajan ennen perusopetukseen ja lähikouluun siirtymistä. Opetuksessa noudatetaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa.

Tehtävään valittavilta edellytetään luokanopettajan, aineenopettajan tai erityisopettajan kelpoisuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta ja innostuneisuutta. Hakemukseen tulee liittää jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävissä käytetään viiden kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävät ovat kaupunkikohtaisia ja ne saattavat tulla vielä hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.


Lisätietoja

http://www.rauma.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä:
opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto, puh. 044 793 3231
(sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@rauma.fi)
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, PL 113, 26101 Rauma. Kuoreen tulee merkitä "Valmistavan opetuksen opettaja, 2-3, RAU-25-147-22".
Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, sivistystoimiala, peruskoulut

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Kanalinranta 3, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat