Kajaanin kaupungin perusopetuksessa on haettavana 2 konsultoivaa erityisopettajan tehtävää ajalle 1.8.2021 - 31.12.2022. Sijoituspaikkana on Sairaalakoulu, joka aloittaa elokuussa 2021 uusissa tiloissa.

Konsultoivat opettajat toimivat Sairaalakoulun asiantuntijoina toteuttaen yhteydenottoihin perustuvaa pedagogista etä- ja lähikonsultointia Kainuun alueella. Työ on ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen palvelua oppilaan tuen tarpeen arvioimiseksi ja tuen järjestämiseksi lähikoulussa, henkilöstön osaamisen, koulujen toimintakulttuurin, verkostoyhteistyön ja konsultatiivisen työn toimintamallin kehittämistä, palveluohjausta sekä hankkeeseen sisältyvään koulutukseen ja tutkimusosuuteen osallistumista. Arvostamme erityisesti osaamista liittyen mielenterveyden tukemiseen sekä ratkaisukeskeistä työotetta. Työ edellyttää mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998, mukaiset.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti. Tehtäviin valittujen on esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Ote on toimitettava 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Työnantajan pyytäessä on esitettävä todistus huumausainetestistä. Tehtävien täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Valinnassa otetaan ensisijaisesti huomioon Kajaanin kaupungilta lomautetut, lomautusuhan alaiset ja työnteon keskeytyksellä olevat henkilöt, mikäli he täyttävät kelpoisuusehdot.

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 15.4.2021 klo 15.00 sähköisesti osoitteessa kuntarekry. fi. Postitse lähetettävä hakemus lähetetään osoitteella: Kajaanin kaupunki, kirjaamo, PL 133, 87100 Kajaani.

Kajaanin perusopetus kuuluu sivistystoimen alaisuuteen ja sitä johtaa perusopetuksen tulosalueen johtaja.

Kaupungissa on 13 perusopetuksen koulua, joista kaikilla on oma rehtori. Opetusta annetaan 16 eri toimipisteessä. Koulukiinteistöt ovat Kajaanissa kunnossa, koska kaupunki on panostanut koulukiinteistöjen peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen. Lyhyiden välimatkojen ja luonnon läheisyyden ansiosta kouluarjen toteuttaminen on meillä monimuotoista ja vaivatonta.

Kajaanin kaupungin perusopetuksessa on jo vuosia satsattu tietotekniseen osaamiseen ja oppilaiden henkilökohtaisiin laitteisiin, yhteiseen pedagogiseen kehittämiseen ja oppilashuoltoon. Erikoisluokista musiikki-, liikunta- ja matematiikkaluokat saavat täydennystä lv. 2021-2022 alusta alkaen kaksikielisen opetuksen aloittaessa aluksi 1-4 luokilla.
Tule osaksi osaavaa joukkoamme!

Lisätietoja

https://www.kajaani.fi/
https://www.kajaani.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-hallinto/kajaanin-sairaalakoulu/

Tutustu työnantajaan

Kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija, Eija Heikkinen p. 044 7100 193, eija.i.heikkinen@kajaani.fi
Vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja Jaakko Vehkaperä p. 044 7147 621, jaakko.vehkapera@kajaani.fi

Kajaanin kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus
Osoite: Sotkamontie 13, 87140 Kajaani

Kajaani on 38 000 asukkaan Kainuun maakuntakeskus. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon. Kajaanin kaupungin 2 000 hengen henkilöstö on osaavaa ja muutosvalmista.

Kajaanin perusopetus tekee hyvää työtä ja näyttää monessa asiassa suuntaa valtakunnallisesti. Pedagogisen kehitystoiminnan innovaatiot jatkavat laadukasta kehitystyötä, jota esimerkiksi erityisopetuksen saralla on Kajaanissa tehty jo pitkään. Kajaanissa koulutuspalvelut ovat helposti saavutettavissa opiskelijan asuinpaikasta riippumatta.

Sinulle suositellut työpaikat