2 lähihoitajaa kotihoitoon - Heinolan kaupunki


Tehtävänkuvaus:
Heinolan kaupungin kotihoitoon haetaan 2 lähihoitajaa. Lähihoitaja toimii kotihoidon hoitotiimissä vastuuhoitajana omille asiakkailleen, suunnitellen, toteuttaen ja koordinoiden asiakkaan kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Lähihoitajan työ kotihoidossa on asiakkaan luona tapahtuvaa asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä asiakkaan voimavarat huomioiden. Työ sisältää perushoidon lisäksi sairaanhoidollisia tehtäviä sekä ruokailusta, lääkityksestä, henkilökohtaisesta hygieniasta ja tarvittavista tukipalveluista huolehtimista. Tavoitteena on asiakkaan hyvä arki ja selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään.
Lähihoitajan työ kotihoidossa on vaativaa sekä monipuolista tiimityötä ja samalla itsenäistä työskentelyä. Kotihoidon työssä voi toteuttaa omaa ammattitaitoaan laaja-alaisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Arvostamme kykyä toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä, vastuullista asennetta ja hyvää muutoksensietokykyä sekä valmiutta kehittää omaa ammattitaitoa ja työyksikön toimintaa.

Eduksi katsotaan osaaminen ja kiinnostus vanhusten ja dementoituvien kuntouttavasta hoitotyöstä sekä ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyöstä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti ja Heinolan kaupungin työnvaativuuden sekä henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin perusteita noudattaen. Koeaika on 6 kk. Valitun on toimitettava hyväksytty lääkärintodistus kuukauden sisällä tehtävän vastaanottamisesta.


Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Marjatta Lahti, palvelupäällikkö, kotihoito puh. 044 797 8563 tai Heidi Saloranta, palveluesimies, kotihoito puh. 050 596 3908, Ilona Nissinen, palveluesimies, kotihoito, puh. 050 5355717

Lisätietoja

Heinolan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Sosiaalipalvelut, Kotihoidon palvelut

Heinolan kaupunki on olemassa asukkaitaan varten. Rakennamme kaupunkiamme yhdessä 1274 ammattilaisen voimin. Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!

Pieni kaupunki, iso elämä


Osoite: Torikatu 13, 18100 Heinola

Sinulle suositellut työpaikat