Skip to main content
test
2 tuntiopettajaa, Kaaron koulu - Rauman kaupunki

Haemme kahta päätoimista tuntiopettajaa (luokanopettaja) virkasuhteisiin määräaikaisiin tehtäviin ajalle 1.8.2023-31.7.2024, ensisijaisesti Kaaron kouluun.

Toiseen tuntiopettajan tehtävistä sisältyy musiikin opetusta sekä koulun tilaisuuksien musiikkiesitysten ja säestysten hoitoa.

Kaaron koulussa opetusta annetaan vuosiluokilla 1-6 ja oppilaita on noin 180, opettajia on 13 sekä koulunkäynninohjaajia. Lisäksi talossa työskentelevät terveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori, ruokahuollon henkilökuntaa ja laitosmies.

Kaaron koulu sijaitsee Rauman pohjoispuolella rauhallisella luonnonläheisellä alueella. Koulun alueella on neljä eri rakennusta; päärakennus, jossa on ruokala, terveydenhoitajan tila, hallinto ja luokkatiloja, lisärakennus, jossa on luokkatiloja, liikuntahalli ja esiopetusrakennus.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Ovtes:n mukaisesti.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävät ovat kaupunkikohtaisia ja ne saattavat vielä tulla hoidettaviksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/koulut/kaaro

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja:
Kaaron koulun rehtori Raija Lundell, puh. 041 730 0500, raija.lundell@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Kaaron koulu, Sorkanmaantie 51, 26410 Kaaro, kuoreen tulee merkitä " 2 tuntiopettajaa, määräaikainen, RAU-25-47-23".
Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Kaaron koulu

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 1600 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Sorkanmaantie 51, 26410 Kaaro

Sinulle suositellut työpaikat