Skip to main content
test
2 tuntiopettajaa, Karin koulu - Rauman kaupunki

Haemme kahta päätoimista tuntiopettajaa virkasuhteisiin tehtäviin (luokanopettaja) määräaikaisesti ajalle 1.8.2023-31.7.2024, ensisijaisena sijoituspaikkana Karin koulu.

Karin koulussa annetaan opetusta vuosiluokilla 1-6 ja oppilaita on yhteensä n. 220. Karin koulussa toimivat Rauman kaupungin musiikkiluokat vuosiluokilla 3-6 ja koulussa on neljä erityisen tuen pienryhmää sekä tehostetun tuen starttiluokka.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta. Arvostamme taitoa opettaa käsityötä.

Tehtävissä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Ovtes:n mukaisesti.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävät ovat kaupunkikohtaisia ja ne saattavat vielä tulla hoidettaviksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/koulut/kari

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja:
Karin koulun rehtori Tanja Nurmi, puh. 044 793 3410, tanja.nurmi@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Karin koulu, Savilankatu 5, 26100 Rauma. Kuoreen merkintä; "2 tuntiopettajaa, Karin koulu, RAU-25-61-23".
Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Karin koulu

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 1600 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka


Osoite: Savilankatu 5, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat