Skip to main content
test
2 tuntiopettajaa, Uotilan koulu - Rauman kaupunki

Haemme kahta tuntiopettajaa määräaikaisiin virkasuhteisiin tehtäviin (luokanopettaja) ajalle 1.8.2023-31.7.2024, ensisijaisena sijoituspaikkana Uotilan koulu.

Uotilan koulussa opetusta annetaan vuosiluokilla 1-6 ja oppilaita on yhteensä n. 200.

Tehtävien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen tulee liittää jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävien täytöissä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelusuhdeasiat määräytyvät Ovtes:n mukaisesti.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävät ovat kaupunkikohtaisia ja ne saattavat tulla vielä hoidettaviksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/koulut/uotila

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja:
Uotilan koulun rehtori Johanna Leino, puh. 044 793 5156, johanna.leino@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Uotilan koulu, Sippolankuja 4, 26510 Rauma, kuoreen merkintä; "2 tuntiopettajaa, Uotilan koulu, RAU-25-53-23".
Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Uotilan koulu

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 1600 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Sippolankuja 4, 26510 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat