2 varhaiskasvatuksen opettajaa, hakuaikaa jatkettu - Tohmajärven kunta

Tohmajärven varhaiskasvatus etsii kahta (2) varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työsuhteen alkaessa molempien toimien sijoituspaikkana on Tikkalan päiväkoti.

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä edellytetään pedagogista osaamista sekä tuntemusta lapsen kasvusta, kehityksestä ja perushoidosta. Tehtävässä toimiminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja niin lasten, vanhempien kuin työtovereidenkin kanssa. Arvostamme sitoutuneisuutta kasvatustyöhön ja valmiutta kehittää tiimin toimintaa itsenäisesti sekä tiimityössä toisten kasvattajien kanssa. Työntekijältä toivotaan oma-aloitteisuutta, joustavuutta sekä innostuneisuutta pedagogisen toiminnan kehittämiseen.

Tikkarin päiväkodin toimintakulttuurissa painottuu ProVaka-toimintamalli ja pienryhmätoiminta. ProVarhaiskasvatus pohjautuu ajatukseen positiivisesti ryhmänä oppivasta yhteisöstä, jossa keskeisessä roolissa on positiivinen palautteen antaminen sekä käyttäytymisodotukset ja käyttäytymisen opettaminen mallintamalla.
Tehtävään valitulta tullaan edellyttämään sitoutumista ProVakan mukaiseen työskentelyyn.

Kelpoisuusehtona tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26§ mukainen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (lastentarhanopettaja tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus). Henkilö, joka varhaiskasvatuslain 75 §:n mukaisesti lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan on ollut kelpoinen toimimaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7§:ssä tarkoitettuna lastentarhanopettajana, on kelpoinen toimimaan 26§:ssä tarkoitetussa tehtävässä (sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot, 60 op.). Haussa huomioidaan myös juuri valmistumassa olevat varhaiskasvatuksen opettajat.

Lisätietoja

http://www.tohmajarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa virka-aikana varhaiskasvatuksen päällikkö Elisa Havukainen, puhelin 040 105 4120, elisa.havukainen@tohmajarvi.fi.

Varhaiskasvatus
Osoite: Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi

Varhaiskasvatus tarjoaa Tohmajärvellä monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Tohmajärven kunta tarjoaa päivähoitoa päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoitajien kodeissa.

Tohmajärven kunta - Savuton työpaikka