(288) Psykologin toimi - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

NUMEROTUNNISTE 288

PSYKOLOGIN toimi, lastenpsykiatrian vastuualueella.

Sairaala toimii opetussairaalana.

Tehtävän sisältö:
Psykologi tulee moniammatillisen työryhmän jäsenenä tutkimaan ja hoitamaan 6-12-vuotiaita lapsia, joilla on vaikeita neuropsykiatristen häiriöiden, kuten autismikirjon tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön tai Touretten oireyhtymän oireita, käytös- ja uhmakkuushäiriön tai pakko-oireisen häiriön oireita tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia.

Psykologin työtehtäviin sisältyvät osallistuminen lasten neuropsykiatristen tutkimusten ja hoidon tarpeen arviointiin ja toteuttamiseen moniammatillisessa työryhmässä sekä lasten psykologisten ja neuropsykologisten yksilötutkimusten toteuttaminen.

Kokemus kliinisen psykologin työstä, lasten neuropsykologisista ja/tai psykologisista tutkimuksista sekä perheiden kanssa työskentelystä katsotaan eduksi. Psykologin ammatillisen asiantuntemuksen lisäksi edellytämme kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn että toimimiseen työryhmän jäsenenä.

Arvostamme hyviä psykologian ja neuropsykologian tietoja ja taitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä myönteistä suhtautumista työn ja toimintamallien kehittämiseen.

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on laillistettu psykologi.

Työsuhteen tyyppi ja työaikamuoto: Vakituinen toimi, kokopäivätyö.

Koeaika: Koeaika kuusi kuukautta.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES, toimi täytetään sopimuksen mukaan.

Vaadittavat todistukset: Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa Tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys.

Alaikäisten kanssa työskentelemään valittavan henkilön tulee esittää nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote.

Tiedustelut: vastaava psykologi Tarja Vahvelainen, puh. 050 3040143 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Hakumenettely: Toimea haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella. Hakemuslomake löytyy Taysin sivuilta http://www.tays.fi/rekrytointi. Toimea voi hakea myös kirjallisella hakemuksella, jossa on mainittava haettavan toimen numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Hakuaika päättyy 18.10.2019 klo 14.30.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Meille_toihin

Tutustu työnantajaan

vastaava psykologi Tarja Vahvelainen, puh. 050 3040143 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Osoite: Teiskontie 35, 33520 Tampere