Skip to main content
test
3 varhaiskasvatuksen opettajaa (resurssiopettaja) - Rauman kaupunki

Haemme kolmea varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2022-30.6.2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Rauman kaupungin varhaiskasvatukselle valtion erityisavustusta varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022-2023. Hankkeen avulla rekrytoidaan kolme varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaisiin resurssiopettajan tehtäviin.

Työskentelet resurssiopettajana päiväkodissa, jonka ryhmissä on useita tukea tarvitsevia lapsia. Tehtäviisi kuuluu arvioida lapsen tuen tarpeita, annat tukea ja osallistut toimintakulttuurin ja toimintatapojen kehittämiseen yhdessä muun henkilöstön kanssa. Resurssiopettajana toteutat tukea esim. samanaikaisopetuksena tai yhteisopettajana ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Osallistut tarvittaessa lapsen vasun laadintaan ja tuen tasoa arvioivaan monialaiseen ryhmään. Olet kiinteässä yhteistyössä lapsen huoltajien, varhaiskasvatuksen toimijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa oikeiden tuen muotojen, menetelmien ja tukitoimien suunnittelussa ja arvioinnissa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) § 26, § 27 tai § 75 mukaisesti. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon edellytetään sisältyvän varhaiskasvatuksen tehtävään ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Huomioimme 30.6.2022 mennessä kelpoisuuden saavuttavat hakijat ja tehtävään soveltuvat ei-kelpoiset hakijat.

Tehtävissä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Ovtes:n mukaan.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävät ovat kaupunkikohtaisia ja ne saattavat vielä tulla hoidettaviksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Valitun on toimitettava nähtäväksi ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja rikostaustaotteesta ja sen tilaamisesta osoitteessa:
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/rikostaustaotelastenkanssatoimimiseen.html

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://www.rauma.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä:
varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Virpi Kaukkila, puh. 044 403 6324, virpi.kaukkila@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma, kuoreen merkintä "Varhaiskasvatuksen opettaja, hanke, RAU-25-136-22".
Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, sivistystoimiala, varhaiskasvatus

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Kanalinranta 3, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat