Skip to main content
test
5 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa - Rauman kaupunki

Haemme viittä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa määräaikaisiin tehtäviin ajalle 1.8.2023-31.7.2024.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Rauman kaupungin varhaiskasvatukselle valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Valtionavustuksella edistetään oppimista, hyvinvointia ja lähipalveluperiaatetta sekä lapsen oikeutta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen. Avustuksella tuetaan pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä lapsiryhmien kokoa pienentämällä ryhmissä, joissa on tukea tarvitsevia lapsia.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajana huolehdit lasten hoidosta, huolenpidosta ja kasvatuksesta. Teet yhteistyötä työyhteisösi jäsenten ja lasten huoltajien kanssa päivittäin. Sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, omaat kyvyn havainnoida lasta yksilönä ja ryhmässä sekä osaat ottaa huomioon lapsen tarpeet arjessa.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat sijoittuvat eri päiväkoteihin. Päiväkodit selviävät ennen toimintakauden 2023-2024 alkua.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Huomioimme 30.6.2023 mennessä kelpoisuuden saavuttavat hakijat (valintapäätös on ehdollinen, kunnes todistus kelpoisuudesta on esitetty).

Tehtävissä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Kvtes:n mukaan.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävät ovat kaupunkikohtaisia ja ne saattavat vielä tulla hoidettaviksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Valitun on toimitettava nähtäväksi ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja rikostaustaotteesta ja sen tilaamisesta osoitteessa: https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/rikostaustaotelastenkanssatoimimiseen.html

Lisätietoja

http://www.rauma.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä:
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Virpi Kaukkila, puh. 044 403 6324, virpi.kaukkila@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, PL 113, 26101 Rauma, kuoreen merkintä "Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, hanke, RAU-25-104-23".
Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, sivistystoimiala, varhaiskasvatus

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 1600 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Kanalinranta 3, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat