test
Administrativ chef - Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Administrativ chef i tillsvidare tjänsteförhållande. Administrativa chefen är teaterns ledande tjänsteinnehavare som har det ekonomiska och administrativa helhetsansvaret för Wasa Teater - Österbottens regionteater. Administrativa chefen arbetar i nära samarbete med teaterchefen som ansvarar för teaterns konstnärliga verksamhet.

Vi söker en dynamisk person med dokumenterade ledaregenskaper. Vi uppskattar förmåga att leda en institutionsteater i en kontinuerlig förändrings- och utvecklingsprocess i samklang med de krav som regionen ställer.

De formella behörighetskraven för den som väljs till administrativ chef är lämplig högre högskoleexamen samt i praktiken dokumenterad erfarenhet av teaterbranschen. Hälsointyg bör uppvisas före tjänstens tillträdande.

Anställningsvillkor och lön enligt AKTA-avtalet med en prövotid om 6 månader. Tjänsten tillträds från och med 1.8.2022 eller enligt överenskommelse.

Läs mer

https://www.sofuk.fi
https://www.wasateater.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Direktör Ulrica Karp, tel 050 502 5550

Lär dig mer om oss

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Wasa Teater

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) är en samkommun med de 14 tvåspråkiga kommunerna längs kusten från Karleby i norr till Kristinestad i söder som medlemmar. Samkommunen har anförtrotts uppgiften att bevaka den svenskösterbottniska befolkningens intressen inom utbildning och kultur på sitt verksamhetsområde. Vår vision är Utbildning och Kultur i världsklass. SÖFUK driver svensk yrkesutbildning i verksamhetsområdet genom Yrkesakademin i Österbotten (YA). YA räknas till en av de största yrkesutbildarna på svenska i landet. Regionteaterverksamheten sker inom ramen för Wasa Teater som är den enda professionella teatern på svenska i Österbotten. För kulturbevakningen finns enheten KulturÖsterbotten.

Ansvarsområdet Wasa Teater – Österbottens regionteater är den enda svenskspråkiga professionella teatern i Österbotten. Teatern har tre egna scener i teaterhuset, dessutom ges föreställningar inom och utanför regionen. Teatern är känd för sin yrkeskunniga och engagerade personal.


Adress: Kyrkoesplanaden 16, 65100 Vaasa

Sinulle suositellut työpaikat