Äidinkielen ja englannin päätoiminen tuntiopettaja - Siikajoen kunta

Siikajoen kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi toistaiseksi täyttämistä varten 1.8.2021 alkaen äidinkielen ja kirjallisuuden sekä englannin päätoimisen tuntiopettajan tehtävä. Viran sijoituspaikkana on Gumeruksen koulu.

Haemme opettajaa, joka omalla osaamisellaan ja välittämisellään saa oppilaat innostumaan oppimisesta. Valinnassa otetaan huomioon ammatillinen osaaminen, hyvät tvt-taidot, hakijan halu ja kyky yhteistyöhön, vuorovaikutustaidot, joustavuus sekä soveltuvuus työyhteisöön.

Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Virkasuhteen ehdot ovat OVTES:n mukaiset. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on ennen valitsemispäätöksen vahvistamista esitettävä nähtäväksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta.

Tutustu työnantajaan

Jusa Honkala, jusa.honkala@siikajoki.fi, puh. 0403156448

Siikajoen kunta, Sivistystoimi, Opetustoimi, Gumeruksen koulu
Osoite: Jaakontie 1, 92320 Siikajoki

Siikajoen kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat