Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori (4), S2 - Tampereen kaupunki

Kasvatus- ja opetuspalveluissa työskentelemme yhdessä tamperelaisten lasten ja nuorten parhaaksi. Tuemme lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista lapsi/oppilaslähtöisesti yhteistyössä perheen kanssa. Käytössämme on monipuoliset suuren kaupungin tarjoamat asiantuntijapalvelut ja moniammatilliset verkostot. Kehitämme toimintaa aktiivisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lapsia varhaiskasvatuksessa on noin 8500 ja perusopetuksen oppilasmäärä on noin 17 700. Henkilöstö muodostuu 4000 alan ammattilaisesta.

Haemme perusopetuksen aineenopetukseen lehtoreita. Tehtäviä täytettäessä arvostamme monipuolista ammatillista osaamista, hyviä tiimityötaitoja sekä kehittävää työotetta. Virkasuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia ja ne sijoittuvat palvelussuhteen alkaessa alla mainittuihin kouluihin.

Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde alkaa elokuussa 2020. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan.

Pyydämme, että merkitset hakemukseesi kelpoisuutesi ja liität kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Käytämme viroissa 6 kuukauden koeaikaa. Virkoihin valittujen tulee ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Tampereen kaupungin työntekijänä sinulla on oikeus ison organisaation etuihin, kuten työterveyshuoltoon ja vakuutuskassan etuuksiin. Kaupunki tarjoaa myös mahdollisuuden harrastaa liikuntaa ja kulttuuria etusetelin avulla sekä hyvät koulutusmahdollisuudet monialaiseen ja ammatilliseen yhteistyöhön ja kehittämiseen.

Ahvenisjärvi (1 virka)
Ahvenisjärven koulu on monikulttuurinen yhtenäiskoulu, joka toimii neljässä toimipisteessä. Koulussa on oppilaita tällä hetkellä 960. Koulumme kaupunkikohtainen kehittämistehtävä on yhteisöllisyys sekä digitaalisuus ja oppimisympäristöt. Koulun toimintakulttuuriin kuuluu tiimiopettajuus. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta ja kykyä kehittää uusia toimintamalleja.

S2- opettaja tekee tiivistä yhteistyötä kollegojen sekä luokan- ja aineenopettajien kanssa. Eduksi katsotaan suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnot.

Lisätietoja antaa rehtori Ilpo Nybacka, puh. 040 766 3172, ilpo.nybacka@tampere.fi

Hatanpää (1 virka)
Koulumme on vuosiluokkien 0-9 koulu, jossa oppilaita neljässä toimipisteessä yhteensä noin 930. Vuosiluokkien 6-9 koulutalo on urheiluyläkoulu. Koulussamme toimii myös alueellisia erityisopetusluokkia, valmistavaa opetusta, joustavan perusopetuksen luokka sekä vuosiluokkiin sitomatonta esi-ja alkuopetusta.

Tehtävän alkaessa työhön kuuluun vuosiluokkien 1-6 oppilaiden S2-opetuksen suunnittelu ja toteutus yhdessä toisen S2-opettajan kanssa. Tulevaisuudessa tehtävään voi kuulua opetusta myös vuosiluokille 7-9. Tehtävässä korostuu vahvasti yhteistyö muiden koulun toimijoiden kanssa. Eduksi katsotaan joustava ja kehittävä työote sekä kokemus monikulttuuristen ja tukea tarvitsevien lasten opettamisesta sekä suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnot.

Lisätietoja antaa apulaisrehtori Mikko Hepo-oja, puh. 040 800 7474, mikko.hepo-oja@tampere.fi

Kaukajärvi (1 virka)
Kaukajärven koulu on vuosiluokkien 1 - 9 yhtenäiskoulu, johon kuuluvat myös Viinikassa sijaitsevat toiminnallinen lisäopetuksen luokka ja kaksi nivelvaiheryhmää. Oppilaita on noin 750. Koulun opetussuunnitelmallisena painotuksena on teknologia.

Eduksi katsotaan suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnot. Virantoimituksen alkaessa tehtävään kuuluu opetusta sekä vuosiluokilla 1 - 6 että vuosiluokilla 7 - 9.

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Päivi Ikola, puh. 040 594 0946, paivi.ikola@tampere.fi

Kissanmaa (1 virka)
Koulumme on vuosiluokkien 1-6 koulu, jossa oppilaita on noin 300. Tällä hetkellä luokkia on 16, joista 13 on yleisopetuksen luokkia ja kolme erityisluokkia strukturoiduille oppilaille. Mottomme on Kissanmaa -yksi yhteinen koulu.

Eduksi katsotaan suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnot.

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Markku Kokko, puh. 050 595 0971, markku.kokko@tampere.fi

Hakuaika päättyy 27.1.2020.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä puh. 040 806 3184.

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi

Tutustu työnantajaan

Kasvatus- ja opetuspalvelut
Osoite: PL 487, 33101 Tampere

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!