Skip to main content
test
Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori - Kuusamon kaupunki

Kuusamon kaupungin kasvatus- ja sivistystoimi julistaa haettavaksi äidinkielen ja
kirjallisuuden lehtorin määräaikaisen viran (nro 613) Nilon yläkoulussa ajalle 8.8.2023.- 1.6.2024.

Opetustyö painottuu erityisesti suomi toisena kielenä (S2) opetukseen. Tehtävään valittavalta edellytetään opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen lehtorin kelpoisuus. Eduksi luetaan hyvät vuorovaikutus-, työyhteisö- sekä tietotekniset taidot.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Virassa noudatetaan OVTES:n mukaista koeaikaa.

Hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain nro 507120. Sähköisen hakemuksen liitteeksi tulee skannata kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa osoitteella Kuusamon kaupunki, sivistystoimisto, PL 9, 93601 KUUSAMO.

Alkuperäiset kelpoisuustodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Nilon yhtenäisen peruskoulun rehtori Jaana Lifflander, puh. 040 860 8366, sähköposti etunimi.sukunimi@kuusamo.fi

Lisätietoja

Kuusamon kaupunki, Kasvatus- ja sivistystoimi, Koulutuspalvelut, Nilon yhtenäinen peruskoulu, Nilon koulu

Kuusamon kaupunki työllistää n. 650 työntekijää.

Kuusamo - aktiivinen luontokaupunki - on vetänyt ihmisiä puoleensa jo vuosisatoja. Kukapa uskoisi, että erämaassa ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii jatkuvasti kehittyvä, monipuolisten palveluiden kaupunkikeskus.

Kuusamon julkiset ja yksityiset palvelut ovat jo pitkään vastanneet niin määrältään kuin laadultaan keskikokoisen kaupungin palveluja. Hallinnollisesti Kuusamo kuuluu Koillismaan seutukuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kuusamon kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen.


Osoite: Katekeetantie 3 G, 93600 Kuusamo
Kuusamon kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat