Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori (R1435) - Raaseporin kaupunki

Haemme Hakarinteen kouluun (luokat 1-9) äidinkielen ja kirjallisuuden lehtoria 1.8.2020 alkaen toistaiseksi.

Koulumme toimintakulttuurissa painottuvat kehittämismyönteisyys ja yhdessä tekeminen. Arvostamme oppiaine- ja vuosiluokkarajojen rajoja ylittävää työskentelyä, ajanmukaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä erilaisten oppijoiden ohjaukseen sekä näkemystä ja halukkuutta opetuksen kehittämiseen. Opettajan odotetaan työskentelevän tiiviissä yhteistyössä koulun koko henkilökunnan ja oppilaiden kanssa. Raaseporin erityinen vahvuus on vireä lapsi- ja nuorisokulttuuritoiminta, rakennetut kulttuuriympäristöt ja luonto. Kestävä kehitys on keskeinen oppimisteema. Pääset mukaan kehittämään hyvinvointia vahvistavaa koulupäivää.
Lisäksi toivomme hakijoilta kokemusta yhtenäisestä perusopetuksesta

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986). Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja ne tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Palkka määräytyy OVTES:n mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava todistus terveydentilastaan kuukauden aikana viran vastaanottamisesta sekä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote työn alkaessa.

Hakuaika päättyy 14.4.2020 klo 16:00

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa Hakarinteen koulun rehtori Aulimaija Poutanen, puh. 019 289 3521.

Raaseporin kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus, suomi, Hakarinteen koulu
Osoite: PL 58, 10611 Raasepori

Raaseporin kaupunki syntyi Tammisaaren, Karjaan ja Pohjan yhdistyessä 1.1.2009. Kaupunki on saanut nimensä keskiaikaisen Raasepori-linnan mukaan, joka mainitaan ensimmäisen kerran historiallisissa asiakirjoissa vuonna 1378. Kaupunki sijaitsee noin 76 kilometriä länteen Helsingistä (Karjaalle) ja noin 111 km kaakkoon Turusta (Tammisaareen). Raaseporiin pääset autolla, junalla, linja-autolla ja veneellä. Asukkaita on noin 28 400. Ruotsia äidinkielenään puhuu 64,9 % ja suomea 30,7 % asukkaista. Muiden kielten osuus on 4,4 %. Perusopetuksen oppilaita Raaseporissa on runsaat 2600. Kolmessa lukiossamme opiskelee n. 480 nuorta. Opettajien lukumäärä näissä oppilaitoksissamme on n. 300.