Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori (R1435) - Raaseporin kaupunki

Haemme Hakarinteen kouluun (luokat 1-9) äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin sijaista ajalle 13.8.-31.12.2021. Opetusta on pääasiassa luokilla 7-9.

Hakarinteen koulu on noin 170 oppilaan suomenkielinen yhtenäiskoulu Raaseporin Tammisaaressa.
Koulumme toimintakulttuurissa painottuvat kehittämismyönteisyys ja yhdessä tekeminen. Lukuvuoden 2021-2022 kehittäminen painottuu oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointiin, yhtenäisen oppimispolun luomiseen ja perustaitojen vahvistamiseen.
Arvostamme oppiaine- ja vuosiluokkarajojen rajoja ylittävää työskentelyä, ajanmukaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä erilaisten oppijoiden ohjaukseen sekä näkemystä ja halukkuutta opetuksen kehittämiseen. Opettajan odotetaan työskentelevän tiiviissä yhteistyössä koulun koko henkilökunnan ja oppilaiden kanssa. Lisäksi toivomme hakijoilta kokemusta yhtenäisestä perusopetuksesta.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986). Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset.
Palkka määräytyy OVTES:n mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun tulee ennen määräaikaisen viran täyttämistä esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa sekä esittää nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakuaika päättyy 3.8.2021 klo 16.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Jari Salminen, opetuspäällikkö, 019-2892148, jari.salminen@raasepori.fi

Lisätietoja

Raaseporin kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus, suomi, Hakarinteen koulu

Raaseporin kaupunki sijaitsee Helsingin ja Turun puolivälissä, hyvien asumismahdollisuuksien ja kulkuyhteyksien päässä. Kaupunki muodostettiin Tammisaaren ja Karjaan kaupungeista ja Pohjan kunnasta vuonna 2009. Kaupungissa on noin 28 000 asukasta, joista 65 prosenttia puhuu äidinkielenään ruotsia ja 31,5 prosenttia suomea. Kaupungille antavat leimansa luonnonkaunis saaristo, Billnäsin ja Fiskarsin ruukit sekä Mustion linna. Täällä on turvallista elää ja asua. Kaupunki on alueen suurin työnantaja, työntekijöitä on noin 1 900. Kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: PL 58, 10611 Raasepori
Raaseporin kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat