Skip to main content
test
Äidinkielen päätoiminen tuntiopettaja - Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Novida - ammattiopisto ja lukio

Etsimme osaavaan joukkoomme Novida Loimaan toimipaikkaan äidinkielen päätoimista tuntiopettajaa 1.8.2022 alkaen toistaiseksi

Viran kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 1998/986 14§ 1 ja 3 mom. sekä 17§ ja 22a § (muutettu A 1150/2017 14 § ja A 1133/2003 17 §) koskevien säännösten mukaan.
Valitulta edellytetään vähintään 120 op / 55 ov suomen kielessä tai kirjallisuudessa.

S2-kielen opetuskokemus luetaan eduksi.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää, että tehtävään otettavan henkilön on ennen viran/toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 505/2002 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) edellyttää, että tehtävään otettavan henkilön on ennen viran/toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 7§:n terveydentilaa koskeva selvitys.

Tehtävään sisältyy kuuden (6) kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.novida.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

koulutuspäällikkö Satu Kaurala
puh. 044 090 1214
satu.kaurala@novida.fi
apulaisrehtori Jouko Tevasaari
puh. 040 900 1282
jouko.tevasaari@novida.fi

Lisätietoja

Novida - ammattiopisto ja lukio

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Novida - ammattiopisto ja lukion sekä Novidan oppisopimustoimiston. Opiskelijoita on keskimäärin 2100 ja henkilökuntaa 230.

Koulutuskuntayhtymän toimipaikat tekevät tiivistä ja monipuolista yhteistyötä alueidensa elinkeinoelämän kanssa.


Osoite: Turuntie 31, 32200 Loimaa

Sinulle suositellut työpaikat