Äidinkielen tuntiopettaja - Eurajoen kunta

Äidinkielen tuntiopettaja - Eurajoen kunta

Eurajoen kunnassa on haettavana äidinkielen tuntiopettajan määräaikaisuus 1.8.2019 - 31.7.2020 väliseksi ajaksi. Hakijoilta edellytetään perehtyneisyyttä digitaalisten työvälineiden ja ohjelmien käyttöön, perehtyneisyyttä uuden ops:n mukaiseen oppimiskäsitykseen sekä valmiutta toimia erilaisissa oppimisympäristöissä. Arvostamme hyviä työyhteisötaitoja sekä oma-aloitteisuutta. Tehtävä sisältää myös terveystiedon opetusta.

Lisätietoja

http://www.eurajoki.fi

vs. rehtori Sari-Anne Aaltola, sari-anne.aaltola@eurajoki.fi, 044 3124803

Eurajoen kunta, sivistys; perusopetus
Osoite: Eurajoki

Eurajoki on n. 9300 asukkaan merenrantakunta Satakunnassa. OL 3
rakentamisen myötä Eurajoesta on tullut asukaslukuun suhteutettuna
Suomen kansainvälisin kunta.
Eurajoen kunnan sivistystoimen arvoina ovat hyvinvoinnin edistäminen,kuntalaisten aktivointi ja vanhemmuuden tukeminen. Päämääränämme on tehdä
Eurajoesta seutukunnan paras paikka asua ja elää.
Hyvä ja vastuullinen henkilöstöpolitiikka on kunnalle keskeinen
menestystekijä.
Eurajoen kunta on savuton työyhteisö.

Tutustu työnantajaan