test

Kajaanin kaupungin perusopetuksessa on haettavana määräaikainen äidinkielen tuntiopettajan tehtävä Otanmäen koulussa ajalle 1.3.- 4.6.2022. Tehtävä on sivutoiminen, opetettavia tunteja on 10h/vko. Tehtävä sisältää äidinkielen opetusta yläkoulussa. Kaikki opetettavat tunnit ovat torstaisin ja perjantaisin. Otanmäen koulu on noin 100 oppilaan yhtenäiskoulu, joka sijaitsee 38 kilometriä Kajaanin keskustasta lounaaseen.

Arvostamme reipasta työotetta, hyviä yhteistyötaitoja ja joustavuutta tiiviissä työyhteisössä sekä oppilaiden kanssa työskenneltäessä.
Lisäksi arvostamme kehittävää työotetta.

Kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukaiset.

Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen OVTES:n mukaisesti. Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Hakuaikaa on jatkettu, aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan valinnassa. Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 28.2.2022 klo 15.00 sähköisesti osoitteessa kuntarekry.fi. Postitse lähetettävä hakemus lähetetään osoitteella: Kajaanin kaupunki, kirjaamo, PL 133, 87100 Kajaani.

Kajaanin perusopetus kuuluu sivistystoimen alaisuuteen ja sitä johtaa perusopetuksen tulosalueen johtaja.

Kaupungissa on 13 perusopetuksen koulua, joista kaikilla on oma rehtori. Opetusta annetaan 16 eri toimipisteessä. Koulukiinteistöt ovat Kajaanissa kunnossa, koska kaupunki on panostanut koulukiinteistöjen peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen. Lyhyiden välimatkojen ja luonnon läheisyyden ansiosta kouluarjen toteuttaminen on meillä monimuotoista ja vaivatonta.

Kajaanin kaupungin perusopetuksessa on jo vuosia satsattu tietotekniseen osaamiseen ja oppilaiden henkilökohtaisiin laitteisiin, yhteiseen pedagogiseen kehittämiseen ja oppilashuoltoon. Erikoisluokista musiikki-, liikunta- ja matematiikkaluokat saavat täydennystä lv. 2021-2022 alusta alkaen kaksikielisen opetuksen aloittaessa aluksi 1-4 luokilla.
Tule osaksi osaavaa joukkoamme!

Lisätietoja

https://www.kajaani.fi/
https://www.kajaani.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-hallinto/otanmaen-koulu/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja asiasta antaa rehtori Jaakko Vehkaperä, p. 044 714 7621, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@edukajaani.fi

Lisätietoja

Kajaanin kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus

Kajaani on 38 000 asukkaan Kainuun maakuntakeskus. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon. Kajaanin kaupungin 2 000 hengen henkilöstö on osaavaa ja muutosvalmista.

Kajaanin perusopetus tekee hyvää työtä ja näyttää monessa asiassa suuntaa valtakunnallisesti. Pedagogisen kehitystoiminnan innovaatiot jatkavat laadukasta kehitystyötä, jota esimerkiksi erityisopetuksen saralla on Kajaanissa tehty jo pitkään. Kajaanissa koulutuspalvelut ovat helposti saavutettavissa opiskelijan asuinpaikasta riippumatta.


Osoite: Uunimiehentie 10 B, 88200 Otanmäki

Sinulle suositellut työpaikat