Skip to main content
test
Aikuis- ja perhetyön päällikkö - Rauman kaupunki

Aikuis- ja perhetyön päällikön tehtävänä on johtaa ja kehittää monialaista aikuis- ja perhetyön palveluyksikköä osana sosiaalipalvelujen palvelualuetta. Sosiaalipalveluihin kuuluu aikuis- ja perhetyön yksikön lisäksi lastensuojelun ja vammaispalvelun palveluyksiköt, joissa on omat päälliköt. Päälliköt muodostavat sosiaalipalvelujen johtajan kanssa moniammatillisen tiimin.

Aikuis- ja perhetyön yksikön tavoitteena on tukea asiakkaiden selviytymisen edellytyksiä sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja hoitotyön keinoin. Aikuis- ja perhetyöhön kuuluu sosiaalitoimiston sosiaalityö ja sosiaaliohjaus (aikuissosiaalityö), sosiaalipäivystys, toimeentuloturvapalvelut ja sosiaalinen luototus, maahanmuuttajien kotouttamispalvelut, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Rauman päihdeklinikka ja Päihdehuoltolaitos Sillanpielen toimintakeskus. Lisäksi yksikköön kuuluu monialaisia lääkinnällisen, sosiaalisen ja ammattillisen kuntoutuksen palveluja tuottava Sinkokadun palvelukeskus, jossa toimii Työtoimintakeskus Pooki, mielenterveyskuntoutujien polikliininen Kuntoutumisyksikkö ja sosiaalista kuntoutusta sekä avopalveluja tuottava Tukitalo Merituuli. Aikuis- ja perhetyön yksikössä toimii monialainen, kehittävä ja osaava henkilöstö, johon kuuluu muun muassa sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, sairaanhoitajia ja etuuskäsittelijöitä. Työssä on tiivistä järjestöyhteistyötä ja yksityisten palveluntuottajien sidosryhmäyhteistyötä sekä valvonnan toteutusta. Henkilöstömäärä on noin 30 työntekijää ja päälliköllä on kaksi alaisesimiestä.

Yksikön päälliköllä toivotaan olevan yksikön tehtäväalueen mukaista kokemusta, henkilöstö- ja tiedolla johtamistaitoa sekä kokemusta talouden seurannasta ja raportoinnista. Hakijan toivotaan hakemuksessa kuvaavan aikaisempaa kokemusta ja osaamista esimies- ja johtotehtävissä. Työ antaa mielenkiintoisen muutosjohtamisen ja kehittämisen näköalapaikan kohti hyvinvointialuetta.

SOTE-toimialalle ja aikuis- ja perhetyön yksikölle on myönnetty ISO 9001:2015 standardin mukainen laatusertifikaatti. Sertifikaatti antaa myös johtamiselle ja työn kehittämiselle merkittävän toimintastruktuurin.

Kelpoisuusehtona ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus sekä kokemusta johtamistehtävistä / riittävä johtamistaito. Edellytämme hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa sekä vuorovaikutus ja yhteistyötaitoja. Kelpoisuuden osoittama tutkintotodistus ja työtodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä. Viran täyttöön liittyy 6 kk:n koeaika.

Toimita hakemuksesi 22.8.2022 klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköisesti järjestelmän kautta (www.rauma.fi/rekry). Tarvittaessa hakemuksen voi lähettää kirjallisena osoitteeseen: Rauman sosiaali- ja terveystoimiala, PL 283, 26101 Rauma.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa:
sosiaalipalvelujen johtaja Saila Hohtari, puh. 044 793 3554

Lisätietoja

Rauman kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Sosiaalipalvelut, Aikuis- ja perhetyö

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää, joista noin 1000 työskentelee sosiaali- ja terveystoimialalla. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Kalliokatu 2, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat