Aikuissosiaalityön päällikkö - Naantalin kaupunki

Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen AIKUISSOSIAALITYÖN PÄÄLLIKÖN viran hakuaikaa jatketaan 18.12.2019 klo 15.00 asti

Liittyykö ammatillinen kiinnostuksesi ennaltaehkäisevään sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, maahanmuuttajatyöhön ja monialaiseen yhteistyöhön mm. työllistämisen osalta.

Haluatko työskennellä mukavassa moniammatillisessa työyhteisössämme ja päästä vaikuttamaan niin omaan työnkuvaasi kuin koko perusturvan toimintaan? Oletko kiinnostunut kehittämään sekä huolehtimaan asiakkaiden saumattomista palvelukokonaisuuksista? Jos tunnet, ettei nykyinen työpaikkasi vastaa kykyjäsi, tule töihin Naantalin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Aikuissosiaalityömme tarjoaa tukea arjen asioista selviytymiseen sekä auttaa pitkittyneen työttömyyden, taloudellisten vaikeuksien ja päihde-, mielenterveys- ja asumisongelmien kanssa kamppailevia. Työntekijöitä aikuissosiaalityössä ja työllistämispalvluissa on yhteensä 16 (sosiaalityö, sosiaaliohjaus pakolaistyö ja toimeentuloturva 6, vammaispalvelut 4, työllistämispalvelut 6). Vuoden 2020 alusta joukkuettamme vahvistaa uusi työllisyyspäällikkö.

Lisäksi sosiaalityön kokonaisuuteen kuuluu perhepalvelut, joiden vetäjänä on perhepalveluiden päällikkö. Päälliköt työskentelevät perusturvajohtajan alaisuudessa ja ovat osa sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmää, jossa mukana ovat lisäksi ylilääkäri, talouspäällikkö, hoito- ja vanhuspalveluiden johtaja sekä henkilökunnan edustajat.

Edellytämme:
- kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 3 § ja 10 § 2 mom.)
- vastuualueiden hyvää tuntemusta, kykyä hallita kokonaisuuksia ja viedä läpi uudistuksia
- kehittämismyönteisyyttä ja rohkeaa otetta
- hyviä viestintä-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja
- riittävää johtamiskokemusta tai -koulutusta
- kunnianhimoa ja halua kehittyä yhdessä Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa

Tarjoamme:
- vastuualueen, johon kuuluu aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja pakolaisten palveluiden järjestäminen
- uudistuvan ja koulutusmyönteisen työyhteisön
- monipuolisen ja haastavan työn
- mahdollisuuden vaikuttaa työn sisältöön
- työnohjausta ja esimiestiimin säännölliset kokoontumiset
- kilpailukykyisen palkkauksen

Työ on kokoaikainen ja vakituinen ja alkaa sopimuksen mukaan. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Ennen viran vastaanottamista hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.naantali.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoa tehtävästä saat perusturvajohtaja Iiro Pöyhöseltä (050 3458 090) tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@naantali.fi
Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi tai www.naantali.fi. Mahdolliset paperihakemukset kaupungin kirjaamoon, os. Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali. Hakemukset tulee jättää torstaihin 18.12.2019 klo 15.00 mennessä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut, Aikuissosiaalityö
Osoite: Naantali, 21100 Naantali

Naantali – paras paikka elää, viihtyä ja tehdä työtä. Naantalin kaupunki on kasvava ja vetovoimainen 19 000 asukkaan saaristokaupunki, jossa työskentelee noin 1 300 työntekijää. Naantali on savuton työpaikka.