Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä - Kirkkonummen kunta

Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä - Kirkkonummen kunta

Etsimme sosiaalityöntekijää Kirkkonummen perusturvan aikuisten sosiaalityöhön työikäisten tiimiin (30 - 64- vuotiaat). Vakituinen virka on avoinna 15.7.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Aikuissosiaalityön tavoitteena on tukea sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän eri ongelmissa. Aikuissosiaalityössä työskennellään elämänkaarimallin mukaisesti nuorten ja työikäisten tiimeissä. Maahanmuuttajapalveluiden tiimi on myös osa aikuissosiaalityötä. Kunnassa toimii myös asumisneuvonnan tiimi aikuissosiaalityön tukena.

Työikäisten (30-64-vuotiaat) tiimiin kuuluu kaksi sosiaalityöntekijää ja yksi sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu ensisijaisesti erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointien ja asiakassuunnitelmien tekeminen yhdessä asiakkaan kanssa, monialaisen verkoston kokoaminen asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti, asiakastapaamiset ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittely.

Sosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä mm. kelan, kuntouttavan työtoiminnan, päihde- ja mielenterveyspalveluiden kanssa. Asiakastyössä panostamme asiakkaan oikea-aikaiseen, monialaiseen ja ennaltaehkäisevään tukemiseen sekä suunnitelmalliseen sosiaalityöhön. Tehtävässä edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja.

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8§ :n mukainen pätevyys. Aiempi kokemus aikuisten sosiaalityöstä ja toimeentulotukityöstä sekä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtäväkohtainen peruspalkka: 3 437,41 € / kk

Työaika: 38 h 25 min / viikko

Huomioimme sosiaalityöntekijän kelpoisuusehdon mukaisten hakijoiden puuttuessa myös muut sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevat henkilöt, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Heillä on mahdollisuus määräaikaiseen vuoden kestävään sijaisuuteen.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Lähetä hakemuksesi kuntarekryn sähköisellä hakulomakkeella. Haku päättyy 1.7.2019 klo 12.00
Lisätietoja antavat johtava sosiaalityöntekijä Pia Sandström-Hentilä, puh: 040-1269134 tai sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto, puh: 040-7561411.

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALA, Sosiaalipalvelut, Aikuissosiaalityö, Toimeentulotuki
Osoite: ., 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.
Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan