Aineenopettaja, pohjoissaamenkielinen opetus - Inarin kunta

Aineenopettaja, pohjoissaamenkielinen opetus - Inarin kunta

Uudelleen haettavaksi: Aineenopettaja (opettajan virka n:o 0112), pohjoissaamenkielinen opetus, opetettavat aineet historia ja yhteiskuntaoppi, biologia ja maantieto. Opetettavana voi olla myös muita perusopetuksen oppiaineita. Sijoituspaikkana työsuhteen alkaessa Inarin koulu. Virka sijoittuu yhtenäiskouluun.
Kelpoisuusvaatimuksen ovat asetuksen (986/1998) mukaiset.
Virkaan valittavan on toimitettava koulun rehtorille hyväksyttävä terveystodistus ja esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Viroissa, joissa opetuskielenä on inarin-, koltan- tai pohjoissaame, kelpoisuusvaatimuksena on lisäksi ao. saamen kielen taito. Tällöin katsotaan eduksi, jos hakijalla on esittää joku alla olevista kielitaitoa osoittavista opinnoista tai kielitaitoa osoittavista todistuksista:
- opiskellut pääaineena saamen kieltä (tutkintotodistus opinnoista)
- suorittanut erilliset 60 op:een laajuiset opinnot saamen kielessä (perus- ja aineopinnot)
- opiskellut saamen kieltä lukiossa äidinkielenä ja kirjoittanut sen ylioppilaskirjoituksissa saaden arvosanaksi vähintään cum laude approbaturin (todistukset)
- opiskellut saamen kieltä vieraana kielenä perusopetuksessa ja/tai lukiossa ja omaa kielitutkinnon ylintä arvosanaa vastaavat tiedot ja taidot (erillinen lausunto yliopistolta, korkeakoululta tai muulta luotettavalta taholta)
- puhuu saamea äidinkielenään ja omaa riittävän saamen kielen kirjallisen taidon (erillinen lausunto yliopistolta, korkeakoululta tai muulta luotettavalta taholta)

Inarin koulun rehtori, puh. 0400 232 662, marja.seilonen@inari.fi

Inarin kunta, Sivistysosasto, Inarin koulu
Osoite: Saarikoskentie 4, Inari

Inarin kunta on 6 800 asukkaan elinvoimainen ja kansainvälinen kunta Ylä-Lapissa. Inarin kunta on työnantaja noin 350 henkilölle.
Inarin koulu on n. 140 oppilaan yhtenäiskoulu. Koulussa on vuosiluokat 0-9. Inarin koulussa annetaan opetusta kolmella kielellä: suomeksi, inarinsaameksi ja pohjoissaameksi.

Tutustu työnantajaan