Akutvårdare (grundnivå) - Kokkolan kaupunki

Behörighets krav till befattningen är legitimerad sjukskötare/förstavårdare enligt lagen 559/1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, grundnivå tent som är i kraft och LOVE-tenten bör vara i kraft.
Till befattningen krävs mist C1-kökort.

Arbetet genomförs på tvåspråkigt område och därför förutsätts tillräckliga skriftliga och muntliga kunskaper i båda inhemska språken.

Av den som väljs till befattningen krävs ett godtagbart läkarintyg över att deras hälsotillstånd är lämplig som akutvårdare samt samtycke till en begränsad säkerhetsutredning och narkotikatestning före mottagandet av befattningen. För befattningen gäller en prövotid på fyra månader.

Arbetstiden är någon av de arbetstiderna som vid ifrågavarande tidpunkt följs vid räddningsverket.
Villkoren i anställningsförhållandet för befattningen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Lönen fastställs enligt värdering av arbetets svårighetsgrad.

Tidigare arbetserfarenhet inom förstavården uppskattas. Dessutom uppskattar vi utveckling av egna och arbetsgemenskapens yrkeskunskaper, goda kommunikations- och sammarbetskunskaper, flexibilitet, färdigheter i kundbemötande samt förmåga att hantera snabbt föränderliga situationer.

Läs mer

https://kokkola.navigo.fi/aluepelastuslaitos/sv_SE/etusivu

Mer om arbetsgivaren

Förstavårdsmästare Sami Sundqvist, 040 829 6762

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk
Adress: Ahlströmsgatan 60, 68600 Pietarsaari

I Jakobstad tillhandahålls den prehospitala akutsjukvården i samarbete med Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk. Fältcheferna för den prehospitala akutsjukvården är anställda av Vasa sjukvårdsdistrikt, medan personalen i firstavårdsenheter är anställda av räddningsverket.

Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - Unicef lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat