Akuutin, ensihoidon ja tehon kesätyöt 2021 - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote

HAETAAN HOITAJIA PÄIVYSTYKSEN, PÄIVYSTYSOSASTON, ENSIHOIDON, TEHON/VALVONNAN JA TEHOSTETUN KOTISAIRAANHOIDON KESÄN 2021 AJAN SIJAISUUKSIIN

TEHO-OSASTO / VALVONTA
Teho-osastolla on kuusi potilaspaikkaa. Valvonta on 15-paikkainen yksikkö, jossa hoidetaan sydänpotilaita, neurologisia potilaita sekä tehovalvontapotilaita. Tehohoitotyö on kriittisesti sairaiden potilaiden keskeytymätöntä valvontaa ja hoitoa, jota toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Toimiminen sairaanhoitajana teho-osastolla/valvonnassa edellyttää nopeasti muuttuvien tilanteiden ennakointia ja hallintaa, päätöksentekotaitoja sekä kykyä yhteistyöhön potilaan, hänen läheistensä ja eri ammattiryhmien kanssa.

PÄIVYSTYSOSASTO K4
Päivystysosasto K4 tekee monialaista yhteistyötä muiden osastojen ja yhteispäivystyksen kanssa. Osastolla olevat potilaat ovat monelta eri erikoisalalta. Potilaspaikkoja osastolla on 29. Eduksi katsotaan työkokemus eri erikoisaloilta.

YHTEISPÄIVYSTYS K1
Yhteispäivystykseen tulee potilaita kaikille eri erikoisaloille ensihoidon tuomana, kävellen tai omaisten saattamana. Potilaita kehoitetaan soittamaan 116117 päivystysapupuhelimeen, jossa tehdään hoidon tarpeen arvio, mutta toisinaan potilaat tulevat suoraan. Yhteispäivystys on jaettu kahteen osaan, Akuutti puoli ja Vastaanottojen puoli. Vastaanottojen puolella kaikki potilaat kulkevat hoitajan vastaanoton kautta. Vastaanottojen puolella on lisäksi lastenpäivystys ja kipsipoliklinikka.
Yhteispäivystyksessä hoidetaan hätätilapotilaita, mutta myös terveysasemien kiirevastaanoton potilaita. Työ on vaihtelevaa.

TEHOSA
TeHoSa, Tehostettu kotisairaanhoito, on Eksoten liikkuva sairaanhoitoyksikkö, joka toteuttaa lääkärin määräämää lyhytkestoista hoitoa koko Eksoten alueella asiakkaan kotona tai terveys- ja hyvinvointiasemilla. Eksoten alueella on neljä TeHoSan toimipistettä, joista tuotetaan sairaanhoidolliset palvelut asiakkaille. Työ tehostetussa kotisairaanhoidossa on itsenäistä ja vaatii laaja-alaista osaamista kaikista erikoisaloista. Tehtävässä edellytetään vähintään B-luokan ajokorttia. Mahdollisuus joustavaan liikkumiseen katsotaan eduksi.

ENSIHOITO
Ensihoidon toimipisteitä on Eksoten alueella yhdeksän.
Ensihoitajien kelpoisuusehdot ovat sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalveluista annetun asetuksen (585/2017) mukaiset. Tehtävää vastaanotettaessa vaaditaan voimassa oleva Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ensihoidon vastuulääkärin myöntämä tai hyväksymä hoitotason tai perustason velvoite, voimassa oleva lääkelupa (LOVE) sekä C1-luokan ajokortti. Mahdollisuus joustavaan liikkumiseen katsotaan eduksi.

Ensihoidon tehtäviin valittujen tulee ennen tehtävän vastaanottamista suorittaa hyväksytysti Eksoten ensihoidon järjestämä perehdytyskoulutus.

------------
Sijaisuudet ovat eri pituisia ja voit itse kertoa hakemuksessasi työhön käytettävissä olevan ajan.

Eksoten hoitajien sijaisuuksissa edellytetään voimassaolevaa Eksoten lääkelupaa, jonka suorittaminen kannattaa aloittaa jo tarpeen mukaan hyvissä ajoin ennen sijaisuuden alkua.

Opiskelijana työtä hakevana olethan valmis osoittamaan opintojesi tilanteen ajantasaisen opintosuoritusotteen muodossa. Sen voit liittää hakemukseen sähköisesti. Mikäli olet valmistumassa ennen sijaisuuden alkua, mainitse siitä hakemuksen lisätietoihin.

Määräaikaisissa sijaisuuksissa käytetään koeaikaa, joka voi olla enimmillään puolet määräaikaisuuden kestosta.

Sijaisuuksissa edellytetään tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa. Ennen työn aloittamista on täytettävä infektioturvallisuuslomake, johon voit tutustua tästä linkistä: http://www.eksote.fi/tyoeksotessa/tulossa-eksoteen-toihin/kyselyt-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx

Tutustu työnantajaan

Tehon/Valvonnan osalta Toimintayksikön esimies Merja Lahtinen, p. 044 791 5751, merja.lahtinen@eksote.fi
Päivystysosaston osalta Toimintayksikön esimies Janette Holopainen, p. 040 651 1286, janette.holopainen@eksote.fi
Päivystyksen osalta Toimintayksikön esimies Anne Saltiola, p. 044 791 5711, anne.saltiola@eksote.fi ja Toimintayksikön esimies Paula Ovaska, p. 040 651 1848, paula.ovaska@eksote.fi
Tehosan osalta Toimintayksikön esimies Timo Tanninen, p. 0400 595 171, timo.tanninen@eksote.fi
Ensihoidon osalta Toimintayksikön esimies Kati Saarikivi, p. 040 651 1906, kati.saarikivi@eksote.fi

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote
Osoite: Valto Käkelän katu 1, 53130 Lappeenranta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä, Eksotessa, on alueen erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, vanhusten palvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut yhdistetty yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Eksote edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Olemme maakunnan suurin työnantaja ja työntekijöitä on noin 5000. Toimipisteitä meillä on 100, mm. neuvolatoiminnasta ikääntyneiden asumiseen ja opiskeluterveydenhuollosta laajan päivystyksen sairaalaan. Valinnanvaraa ja osaamista riittää myös niille, jotka etsivät urapolkuja ja kehittymismahdollisuuksia talon sisällä. Olemme savuton työpaikka.

Muuttuva maailma ympärillämme on tiivistänyt Eksoten arvomaailman sanoihin; rohkeus, yksinkertaisuus sekä kaiken toiminnan keskiössä olevaan, ihmiseen. Mikäli pystyt samaistumaan arvoihimme sekä työskentelemään niiden mukaisesti, toivotamme sinut tervetulleeksi Saimaan syliin, keskelle elämää ja yhteiskuntaa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote - Savuton työpaikka