Skip to main content
test
Akuutti24 ensihoidon, kotisairaalan ja Sotekodin lyhytaikaiset sijaiset - Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Akuutti24 kenttäpalvelut vastaa Päijät-Hämeen ensihoitopalveluista, kotisairaala ja päivystysapu 116117 toiminnoista. Suoritamme vuosittain noin 41 000 ensihoidon tehtävää ja noin 32 000 kotisairaalan potilaskäyntiä sekä vastamme noin 170 000 päivystysapu 116117 puheluun.

AKUUTTI24 ENSIHOITO

Akuutti24 ensihoidossa työsketelee ensihoitajia perustasolla, hoitotasolla, vaativalla hoitotasolla ja EVA-yksiköissä, ja teemme 12-tuntisia työvuoroja. Ensihoitajien työn aloituspisteet sijaitsevat Lahdessa, Heinolassa ja Orimattilassa, ja työssäkäyntialueena on koko yhtymän alua. Ensihoitajat tekevät työtä yleistyöajassa 12-13 tunnin työvuoroissa. Ensihoitajien palkkaus on KVTES:n ja työtehtävän TVA:n mukainen.

Perustason ensihoitajalta edellytämme:
- Koulutus:
- Vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntaava koulutus.
- Pelastajan tutkinto.
- Ensihoitaja AMK-opiskelijat, joilla 160 op perustason ensihoidon opintokokonaisuus suoritettu.
- Sairaanhoitajan tutkinto.
- Voimassa olevaa perustason hoitovelvoitetta.
- BC1-ajokortti.
- Tartuntatautilain 48§:n mukainen rokotussuoja.
- Voimassa olevat tehtävän edellyttämät lääkehoitoluvat (LOVE).

Hoitotason ensihoitajalta edellytämme:
- Ensihoitaja AMK tai sairaanhoitajan tutkintoa ensihoitoasetuksen mukaisella hoitotason lisäkoulutuksella.
- Voimassa olevaa hoitotason hoitovelvoitetta.
- BC1-ajokorttia.
- Tartuntatautilain 48§:n mukainen rokotussuoja.
- Voimassa olevat tehtävän edellyttämät lääkehoitoluvat (LOVE).

AKUUTTI24 KOTISAIRAALA

Akuutti24 kotisairaala toteuttaa ympärivuorokautista, erikoissairaanhoitotasoista hoitoa asiakkaan kotona tai muussa sen hetkisessä asuinpaikassa kuten hoivakodissa. Tavoitteena on korvata sairaalahoitojakso tai lyhentää sitä varhaisella kotiutumisella. Kotisairaalan asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä. Akuutti24 kotisairaala tekee kotikäyntejä koko PHHYKY:n toiminta-alueella. Kotisairaalalla tehdään kolmivuorotyötä jaksotyöajassa. Palkkaus on KVTES:n ja työtehtävän TVA:n mukainen.

Kotisairaalassa edellytämme:
- Sairaanhoitaja (AMK) tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoa tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaisen laillistuksen ja sairaanhoitajan pätevyyden.
- Tartuntatautilain 48§:n mukainen rokotussuojaa.
- Voimassa olevat tehtävän edellyttämät lääkehoitoluvat (LOVE).

PÄIVYSTYSAPU 116117

Päivystysapu on sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoimintojen neuvonta- ja ohjauspalvelu, jota STM valvoo ja ohjaa. Päivystysavussa tehdään puhelimitse hoidontarpeen ja kiireellisyyden arviota sekä annetaan kotihoito-ohjeita. Päivystysavussa hoidetaan kiireellisiä, mutta ei hätätilanteissa päivystysaikaan. Palvelun on tarkoitus olla mahdollisimman pitkälle yhden luukun palvelua, jonka vuoksi on hiottu toimintamalleja yhteistyökumppaneiden kanssa. Palkkaus on KVTES:n ja työtehtävän TVA:n mukainen.

Päivystysavussa edellytämme:
- ensihoitaja tai sairaanhoitaja (AMK) ammattikorkeakoulututkintoa tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaisen laillistuksen ja sairaanhoitajan pätevyyden.
- Kokemusta hoidontarpeen arviontekemisestä akuuttihoitotyössä
- Tartuntatautilain 48§:n mukainen rokotussuojaa.
- Voimassa olevat tehtävän edellyttämät lääkehoitoluvat (LOVE).

Lisätietoja

http://www.phhyky.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Hoitotyön palveluyksikkö
puh. 044 482 8338
hopa.akuuttialue@phhyky.fi
Yhtymän rekrytointi
puh. 044 719 5018
rekrytointi@phhyky.fi

Lisätietoja

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Terveys- ja sairaanhoitopalvelut, PHKS, Akuutti24 kenttäpalvelut

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä työskentelee 6700 ammattilaista ja olemme alueen suurin työnantaja. Olemme mukana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa.

Olemme savuton työpaikka. Yhdessä teemme parhaamme vuoden ympäri, joka päivä, joka ikinen sekunti. Tervetuloa joukkoomme!

Sinulle suositellut työpaikat